CĐ nghề-Nam

Các trường đào tạo Cao đẳng nghể khu vực Tp. HCM

Các trường đào tạo Cao đẳng nghể khu vực Tp. HCM 2016:Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề, Sinh viên có thể lựa chọn tiếp tục học Liên thông lên hệ Đại học theo Thông tư liên tịch số 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Các trường đào tạo Cao đẳng nghể khu vực Tp. HCM 

TT

Mã trường

Tên trường

1

CDD0201

TTrường Cao đẳng nghề TP. HCM

2

CDT0202

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Công nghệ TP.HCM

3

CDD0203

Trường Cao đẳng nghề Việt Mỹ

4

CDT0204

Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP.HCM 

5

CDT0205

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III

6

CDD0206

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM

7

CDT0207

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy II

8

CDD0208

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin iSPACE

9

CDD0209

Trường Cao đẳng nghề Sài Gòn 

10

CDD0210

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn

11

CDD0211

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ

12

CDD0212

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ LADEC (CS Bình Thạnh)

 Các trường Trung cấp nghề khu vực TP. HCM

TP.HỒ CHÍ MINH
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng 
Trường Trung cấp nghề Quản lý Khách sạn Việt Úc 
Trường Trung cấp nghề Quang Trung
Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế
Trường Trung cấp nghề Du lịch Khôi Việt
Trường Trung cấp nghề Lê Thị Riêng
Trường Trung cấp nghề In TP. HCM
Trường Trung cấp nghề Thủ Đức
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo
Trường Trung cấp nghề Tư thục Duy Tân
Trường Trung cấp nghề Ngọc Phước 
Trường Trung cấp nghề Du lịch & Tiếp thị Quốc tế
Trường Trung cấp nghề số 7 - BQP
Trường Trung cấp nghề Xây lắp điện
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp & Xây dựng FICO
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp Tàu thủy II 
Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Trường Trung cấp nghề An Đức
Trường Trung cấp nghề Tư thục Hoàn Cầu
Trường Trung cấp nghề Tư thục Việt Giao
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Bách Khoa
Trường Trung cấp nghề tư thục Kỹ thuật - Kinh tế Sài Gòn 3

dangkytuyensinh.edu.vn