Viên chức giáo dục

Các trường cao đẳng nghề khu vực miền Bắc

Các trường cao đẳng nghề khu vực miền Bắc:Chuyên trang này cung cấp thông tin tuyển sinh của các trường Cao đẳng nghề khu vực miền Bắc từ Thanh Hóa trở ra. 

THÁI NGUYÊN
Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên
Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc - TKV 
Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP
Trường Cao đẳng nghề Công Thương Việt Nam
TUYÊN QUANG
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang 
VĨNH PHÚC
Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc
Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp
Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 
 YÊN BÁI
Trường Cao đẳng nghề Âu Lạc
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái
BẮC GIANG

Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang
BẮC NINH
Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh
Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh 
Trường Cao đẳng nghề Viglacera
ĐIỆN BIÊN
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Điện Biên
HÀ GIANG
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang
HÀ NAM
Trường Cao đẳng nghề Hà Nam
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản
HẢI DƯƠNG
Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp
Trường Cao đẳng nghề LICOGI
Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy 1
HẢI PHÒNG
Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải
Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II
Trường Cao đẳng nghề số 3
Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng
Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng
Trường Cao đẳng nghề Bắc Nam
Trường Cao đẳng nghề VINASHIN
Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản
Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ 
HÒA BÌNH
Trường Cao đẳng nghề Sông Đà
Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc
Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình 
HƯNG YÊN
Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi
Trường Cao đẳng nghề Dịch vụ Hàng không AIRSERCO
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ LOD 
LẠNG SƠN
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc
NAM ĐỊNH
Trường Cao đẳng nghề Nam Định
Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex  
NINH BÌNH
Trường Cao đẳng nghề Xây dựng Việt Xô
Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình
Trường Cao đẳng nghề LILAMA -1 
PHÚ THỌ
Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện
Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
QUẢNG NINH
Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hữu Nghị - TKV
Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hồng Cẩm - TKV
THANH HÓA
Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa
Trường Cao đẳng nghề Lam Kinh
Trường Cao đẳng nghề An Nhất Vinh
Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Công nghệ VICET

chamsoccongdong.com