Trường giới thiệu

Các trường Trung cấp chuyên nghiệp khu vực TP. Hà Nội

Cục trưởng Cục khảo thí giải đáp thắc mắc về.Chuyên trang này cung cấp thông tin tuyển sinh của các Trường Trung cấp chuyên nghiệp và Hệ Trung cấp chuyên nghiệp trong các trường Cao đẳng ở khu vực thành phố Hà Nội.

Thông tin tuyển sinh của các trường Trung cấp tại khu vực Thành phố Hà Nội
Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội
Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề
Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội
Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội
Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội
Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long
Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại
Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
- Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội
Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội
Trường Trung cấp Đa ngành Bạch Mai
Trường Trung cấp Đa ngành Hà Nội
Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội
Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Bắc
Trường Trung cấp Hà Nội
Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn
Trường Trung cấp Thông tin Truyền thông Hà Nội
Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa sữa
Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Dược Hà Nội
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phan Chu Trinh
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội
Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội
Trường Trung cấp Kinh tế - Tài nguyên và Môi trường
Trường Trung cấp Kỹ thuật đa ngành Hà Nội
Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội (ESTIH)
Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội
Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam
Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An
Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thăng Long
Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và Nghiệp vụ Du lịch và Thời Trang Hà Nội
Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội
Trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội
Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam
- Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông vận tải
 - Trường Trung cấp Quang Trung
Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội
Trường Trung cấp Tin học - Tài chính Kế toán Hà Nội
Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội
Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội
Trường Trung cấp Y Dược Bảo Long Hà Nội
Trường Trung cấp Y Dược cộng đồng Hà Nội
Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội
Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác
Trường Trung cấp Y Dược Phạm Ngọc Thạch Hà Nội
Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Trường Trung cấp Y Hà Nội
Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội
Trường Trung cấp Y tế Hà Nội

dangkytuyensinh.edu.vn