Trường giới thiệu

Các trường Đại học, Học viện thuộc Quân đội và Công an

Các trường Đại học, Học viện thuộc Quân đội và Công an:Quyền lợi và nghĩa vụ của học viên trong các trường quân đội,Những điều cần biết về TS các trường khối công an, quân đội 2013

   Học viện An ninh Nhân dân
   Học viện Cảnh sát Nhân dân
   Trường Đại học An ninh nhân dân
   Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
   Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
  Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
   Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) I
   Trường Cao đẳng An ninh nhân dân (ANND) I
   Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) II
   Học viện Kỹ thuật Quân sự
   Học viện Quân Y
   Học viện Khoa học Quân sự
   Học viện Biên phòng
   Học viện Hậu cần
   Học viện Phòng không - Không quân
   Học viện Hải Quân
   Trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị)
 
      

Sĩ quan Lục quân 1


   Trường Sĩ quan Lục quân 2

    

Trường Sỹ quan Pháo binh

   

    Sỹ Quan Tăng - Thiết giáp

    

Trường Sĩ Quan Đặc Công


   

Trường Sĩ Quan Phòng Hoá

   

    Trường Sỹ quan Công Binh 

    Trường Sỹ quan Thông tin

    Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich

     Trường Sĩ quan Không quân    

     Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội

     Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

     Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô    
 
   
Trường Sĩ quan Lục quân 2
Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng
Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng