Kv.Bắc Trung Nam

Các trường Cao đẳng khu vực miền Nam

Các trường Cao đẳng khu vực miền Nam:Học phí các trường Cao đẳng ngoài công lập năm 2021,Thông tin tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy của các trường Cao đẳng khu vực Nam Bộ  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT
 
  

Trường Cao đẳng Bến Tre
  Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau
  Trường Cao đẳng Cần Thơ
  Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước
  Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
  Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang
  Trương Cao đẳng Sư phạm Long An  
  Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
  Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
  Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long
 
  Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau
  Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương
  Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu
  Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
  Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
  Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
  Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
  Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
  Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi
  Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
  Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu
  Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
  Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
  Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang
  Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
  Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
  Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
  Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang
  Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
  Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
  Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ
  Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

dangkytuyensinh.edu.vn