Trường giới thiệu

Các trường Cao đẳng khu vực miền Bắc

Danh sách các trường cao đẳng khu vực tỉnh thành phía Bắc,Danh bạ websites các trường Cao đẳng chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các trường) lưu ý một số điểm sau đây:Email liên hệ cung cấp thông tin: tuyensinhdaotaostart@gmail.com

1. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

HÀ GIANG
Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
BẮC CẠN
Trường cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
CAO BẰNG
Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng
LÀO CAI
Trường Cao đẳng Lào Cai
Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai
Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai
YÊN BÁI
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái
Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái
Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
TUYÊN QUANG
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang
THÁI NGUYÊN
Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
Trường Cao đẳng nghề số I Bộ Quốc phòng
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim
Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc
Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên
LẠNG SƠN
Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn
Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn
Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
PHÚ THỌ
Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ
Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ
Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ
- Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm
Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ
ĐIỆN BIÊN
Trường Cao đẳng nghề Điện Biên
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên
Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên
LAI CHÂU
Trường Cao đẳng Cộng động Lai Châu
SƠN LA
Trường Cao đẳng Y tế Sơn La
Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La
Trường Cao đẳng Sơn La
HÒA BÌNH
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình
Trường Cao đẳng nghề Sông Đà
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc
Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc
Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
BẮC GIANG
Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
2. VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
VĨNH PHÚC
Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc
Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại
Trường Cao đẳng nghề số 2 – Bộ Quốc phòng
Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1
Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
BẮC NINH
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh
Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội
Trường Cao đẳng Thống kê
Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật
Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh
Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản
Trường Cao đẳng nghề Viglacera
Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
HẢI DƯƠNG
Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng
Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương
- Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy I
Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại
Trường Cao đẳng Hải Dương
Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương
Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương
HẢI PHÒNG
Trường Cao đẳng Hàng hải I
Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II
Trường Cao đẳng nghề số 3 Bộ Quốc phòng
Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Bắc Bộ
Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy sản
Trường Cao đẳng VMU
Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm
Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
Trường Cao đẳng Duyên Hải
Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch Bắc Nam
Trường Cao đẳng Công nghệp Hải Phòng
Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội Hải Phòng
Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng
Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics
HƯNG YÊN
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN
Trường Cao đẳng Dược Hà Nội
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên
Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi
Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên
Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên
THÁI BÌNH
Trường Cao đẳng nghề số 19/BQP
Trường Cao đẳng nghề Thái Bình
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình
Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình
- Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình
HÀ NAM
Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản
Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ
Trường Cao đẳng nghề Hà Nam
Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I
NAM ĐỊNH
Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nam Định
Trường Cao đẳng nghề số 20 – Bộ Quốc phòng
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định
- Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định
NINH BÌNH
Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình
Trường Cao đẳng nghề LILIMA 1
Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô
Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình
QUẢNG NINH
Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh
Trường Cao đẳng nghề Xây dựng
Trường Cao đẳng Giao thông Cơ điện Quảng Ninh
Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh
Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

dangkytuyensinh.edu.vn