TP. Hà Nội

Các trường Cao đẳng khu vực TP. Hà Nội 2018

Các trường Cao đẳng khu vực TP. Hà Nội 2017:Thông tin tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy của các trường Cao đẳng tại khu vực Tp. Hà Nội Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31/7/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo V/v Xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh; Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 V/v Phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2017; Công văn số 5151/BGDĐT ngày 19/9/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo V/v tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính năm 2017; Ý kiến góp ý trực tiếp trên bản Dự thảo đề án của nhà trưởng của Cục Khảo thí & KĐCLGD;


Mã trường                               Tên trường
CCM                 Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội
CCI                  Trường Cao đẳng Công nghiệp In
CHK                 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
CHN                 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
D20                  Trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây
CDH                 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
CLH                 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội
CCK                 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội
CTH                 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thương mại
CTW               Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương
CMH               Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
CNT                Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
CNP                Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ
CM1                Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
C01                Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội hệ CĐ sư Phạm
C20                 Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
CMD               Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
CTV               Trường Cao đẳng Truyền hình
CDT              Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị
CXH              Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
CBM            Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai
CYM             Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
CYZ             Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
CKN             Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội
CNH             Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội
CBT              Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội
CCG             Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa
CEO             Trường Cao đẳng Đại Việt

www.tuyensinhdaihoc.edu.vn