Tin tuyển sinh

Bộ Tài chính tuyển dụng nhiều nhân sự chất lượng cao

Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt danh sách 39 thí sinh trúng tuyển công chức là những cá nhân xuất sắc được tuyển dụng vào 14 đơn vị vụ, cục thuộc Bộ Tài chính. Đây là những công chức đầu tiên được tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Kết quả tuyển dụng công chức Bộ Tài chính  theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và Quyết định số 1848/QĐ-BTC phê duyệt danh sách 39 thí sinh trúng tuyển công chức là những cá nhân xuất sắc được tuyển dụng vào 14 đơn vị vụ, cục thuộc Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đã công bố quyết định tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Tối thiểu 2 năm, công chức Tài chính phải chuyển vị trí công tác

Nội dung này được nêu tại Quyết định 686/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/4/2019 và áp dụng với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.
Ai có thẩm quyền tuyển dụng công chức Bộ Tài chính?
Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định 2141/QĐ-BTC năm 2012 về Quy chế thi, xét tuyển công chức Bộ Tài chính, thẩm quyền tuyển dụng công chức được quy định như sau:
>>> Kế toán Bộ Tài chính, Mô hình tổ chức tuyển dụng Dạy học kế toán thực hành thực tế.
>. Lớp học kế toán trưởng tại Hà Nội cấp chứng chỉ của Bộ Tài Chính
>> Học kế toán trưởng cấp chứng chỉ bộ tài chính
>> Học kế toán trưởng tại Hà Nội cấp chứng chỉ bộ tài chính
>> Khóa học kế toán trưởng tại Hà Nội uy tín nhất theo Bộ Tài Chính !
- Thẩm quyền tuyển dụng công chức:
+ Bộ Tài chính là cơ quan quản lý công chức, có thẩm quyền tuyển dụng công chức.
+ Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (gọi chung là Tổng cục) có thẩm quyền tuyển dụng công chức theo phân cấp, ủy quyền của Bộ Tài chính.
- Bên cạnh đó , mình xin cung cấp thêm sử dụng công chức sau khi tuyển dụng:
Những năm qua, Bộ Tài chính đã quyết liệt triển khai rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, công tác quản lý biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính cũng được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai đồng bộ, thống nhất, đảm bảo từng bước thực hiện Kế hoạch hành động số 444/QĐ-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 
- Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính làm nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh xổ số, casino, trò chơi điện tử có thưởng;
- Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm làm nhiệm vụ thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, giấy phép đặt văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài;
- Cục Quản lý và giám sát kế toán, kiểm toán, trừ công chức làm nhiệm vụ theo dõi, quản lý các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, Hội nghề nghiệp;
- Tổng cục Hải quan, trừ công chức làm công tác nhân sự, đào tạo, tuyển dụng, nâng ngạch công chức và công tác quản lý tài chính, tài vụ, tài sản và xây dựng cơ bản của ngành;
- Kho bạc Nhà nước làm công tác nghiệp vụ kế toán ngân sách Nhà nước và công tác nghiệp vụ kiểm soát thanh toán chi ngân sách Nhà nước;
- Khối các trường và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ làm công tác đào tạo (quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm).
Lưu ý: Thời hạn định kỳ chuyển đổi không bao gồm thời gian tập sự.
Quyết định 686/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 19/4/2019.
Thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/1/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1108/QĐ-BTC ngày 10/7/2018 phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Bộ Tài chính đối với các thí sinh đáp ứng các tiêu chuẩn, là học sinh giỏi, đạt giải trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc hoặc có trình độ thạc sỹ theo đúng quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và đăng công khai 03 lần liên tiếp Thông báo tuyển dụng rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 16 - 20/7/2018.
Sau 3 tháng triển khai, kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2018 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Việc phỏng vấn do các thành viên Ban Kiểm tra sát hạch là thành viên của Hội đồng tuyển dụng, Thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị có thí sinh dự tuyển thực hiện. Qua phỏng vấn đã kiểm tra được kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như kỹ năng tổng hợp, phân tích, trình bày và giao tiếp của các thí sinh.
Trên cơ sở kết quả phỏng vấn và nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị thuộc Bộ Tài chính, ngày 10/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-BTC phê duyệt Kết quả tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2018 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và Quyết định số 1848/QĐ-BTC phê duyệt danh sách 39 thí sinh trúng tuyển công chức là những cá nhân xuất sắc được tuyển dụng vào 14 đơn vị vụ, cục thuộc Bộ Tài chính. Đây là những công chức đầu tiên được tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và được đăng tải thông báo trúng tuyển trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính cho biết, việc tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính vào thế hệ trẻ, đồng thời thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện để các trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành./.