Ôn tập Vật lý

Bộ GD-ĐT công bố đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên

Ngay sau khi thí sinh hoàn thành 3 bài thi thành phần của bài thi khoa học tự nhiên, Bộ GD-ĐT đã công bố toàn bộ bài thì này.

Tổng hợp đáp án đề thi THPT quốc gia 2017Gợi ý đáp án đề thi môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017
Đề thi môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017
>> Đề môn Vật lý, mã 201
>> Đề môn Vật lý, mã 202
>> Đề môn Vật lý, mã 203
>> Đề môn Vật lý, mã 204
>> Đề môn Vật lý, mã 205
>> Đề môn Vật lý, mã 206
>> Đề môn Vật lý, mã 207
>> Đề môn Vật lý, mã 208
>> Đề môn Vật lý, mã 209
>> Đề môn Vật lý, mã 210
>> Đề môn Vật lý, mã 211
>> Đề môn Vật lý, mã 212
>> Đề môn Vật lý, mã 213
>> Đề môn Vật lý, mã 214
>> Đề môn Vật lý, mã 215
>> Đề môn Vật lý, mã 216
>> Đề môn Vật lý, mã 217
>> Đề môn Vật lý, mã 218
>> Đề môn Vật lý, mã 219
>> Đề môn Vật lý, mã 220

>> Đề môn Vật lý, mã 221
>> Đề môn Vật lý, mã 222
>> Đề môn Vật lý, mã 223
>> Đề môn Vật lý, mã 224
Đề thi môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017
Đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi THPT quốc gia với mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng. Để xét tuyển tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ làm 5 bài thi, gồm 3 bài bắt buộc là Văn, Toán, Ngoại ngữ, lựa chọn một trong hai bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

chamsoccongdong.com