Công chức Viên chức

Bệnh viện Nhi Trung ương tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Nhi Trung ương tuyển dụng viên chức Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với phòng Đào tạo liên tục, Trung tâm Đào tạo liên tục và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Trung ương

Bệnh viện Nhi Trung ương tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:
 ** Tổng số: 71 người, trong đó:
– Bác sĩ: 52 người
– Điều dưỡng (Đại học): 05 người
– Chuyên viên (Đại học): 04 người
– Kế toán viên (Đại học): 04 người
– Kỹ sư (Đại học): 05 người
– Thủ kho (Đại học): 01 người
** Nhận trực tiếp hồ sơ từ 14 giờ đến 16 giờ các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 19 tháng 12 năm 2017 đến hết ngày 16 tháng 01 năm 2018.
** Tại phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Địa chỉ : Số 18, ngõ 879, đường La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Điện thoại : (024) 6273.8571

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

 I. YÊU CẦU CHUNG
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam: Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm;
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật.

II. YÊU CẦU CỤ THỂ :Phòng Quản lý đào tạo-Bệnh viện Nhi Trung ương

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo đủ yêu cầu chung và các yêu cầu cụ thể theo từng ngạch dư ̣ tuyển như sau :
1.  Tuyển 52 bác sĩ:
– 14 Bác sĩ Đa khoa, tốt nghiệp loại Khá trở lên, có bằng Nội trú Nhi khoa và có ít nhất 09 tháng làm chuyên môn lâm sàng trong các cơ sở Nhi khoa (cho các khoa lâm sàng);
– 01 Bác sĩ Đa khoa, tốt nghiệp từ loại Trung bình khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Nhi và có thời gian làm việc trên 36 tháng tại cơ sở y tế;
– 01 Bác sĩ Nội khoa, tốt nghiệp từ loại Khá trở lên, có bằng Chuyên khoa cấp I Nội khoa, Nội trú Nội khoa, có chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Nhi và có ít nhất
– 02 tháng làm chuyên môn lâm sàng trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Hồi sức cấp cứu tim mạch tổng hợp);
– 01 Bác sĩ Ngoại khoa chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực, tốt nghiệp loại
– Trung bình khá trở lên và có ít nhất 29 tháng kinh nghiêm phẫu thuật nhi tại các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức tim mạch);
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng Ngoại khoa và có ít nhất 15 tháng kinh nghiệm phẫu thuật nhi tại các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Thần kinh);
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có bằng Nội trú Ngoại nhi và có ít nhất 09 tháng kinh nghiệm phẫu thuật nhi tại các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Ngoại tổng hợp);
– 01 Bác sĩ Ngoại khoa chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình tốt nghiệp loại Khá trở lên, có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm phẫu thuật nhi tại các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Chỉnh hình nhi);
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng Tai Mũi Họng, chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Nhi và có ít nhất 22 tháng làm chuyên môn Tai Mũi Họng trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Tai – Mũi – Họng);
– 01 Bác sĩ chuyên ngành Tai Mũi Họng tốt nghiệp loại Trung bình khá trở lên, và có ít nhất 36 tháng làm chuyên môn Tai Mũi Họng trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Tai – Mũi – Họng);
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Ngoại và có  ít nhất 36 tháng kinh nghiêm Nhi khoa (cho khoa Tiết niệu); phẫu thuật Nhi tại các cơ sở
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Trung bình khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Ngoại, chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Nhi và có ít nhất 19 tháng kinh nghiêm phẫu thuật Nhi tại các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Ngoại tổng hợp);
– 02 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có bằng Nội trú Ngoại nhi và có ít nhất 09 tháng kinh nghiêm tổng hợp);
phẫu thuật Nhi tại các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Ngoại
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có bằng Nội trú Ngoại nhi và có ít nhất 22 tháng kinh nghiêm và Tạo hình);
phẫu thuật Nhi tại các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Sọ mặt
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có bằng Chuyên khoa I Ngoại nhi, chứng chỉ Định hướng Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và có ít nhất 22 tháng kinh nghiêm phẫu thuật Nhi tại các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Sọ mặt và Tạo hình);
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Nhi, chứng chỉ Định hướng Nhãn khoa và có ít nhất 22 tháng kinh nghiệm làm chuyên môn Mắt trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Mắt);
– 01 Bác sĩ Răng Hàm Mặt tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ điều trị nội nha và phẫu thuật trong miệng, có ít nhất 39 tháng làm chuyên môn Răng Hàm Mặt trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Răng-Hàm-Mặt);
– 01 Bác sĩ Răng Hàm Mặt tốt nghiệp loại Khá trở lên, có ít nhất 33 tháng làm chuyên môn Răng Hàm Mặt trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Răng-Hàm-Mặt);
– 01 Bác sĩ Răng Hàm Mặt tốt nghiệp loại Khá trở lên, có bằng Nội trú Răng Hàm Mặt, và có ít nhất 23 tháng làm chuyên môn Răng Hàm Mặt trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Răng-Hàm-Mặt);
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng Nhi khoa, chứng chỉ Định hướng Da liễu, và có ít nhất 18 tháng làm chuyên môn Da liễu trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Cấp cứu và Chống độc);
– 01 Bác sĩ Y học cổ truyền tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng Nhi khoa, chứng chỉ Định hướng Phục hồi chức năng, và có ít nhất 35 tháng làm chuyên môn Phục hồi chức năng trong các cơ sở Nhi Khoa (cho khoa Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng);
– 01 Bác sĩ Y học cổ truyền tốt nghiệp loại Trung bình khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng Nhi khoa, và có ít nhất 32 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn);
– 01 Bác sĩ Y học cổ truyền tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng Nhi khoa, có thời gian thực hành ít nhất 40 tháng trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn);
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có bằng Nội trú Dị ứng và có ít nhất 19 tháng làm chuyên môn Dị ứng trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Miễn dịch-Dị ứng-Khớp);
– 01 Bác sĩ tốt nghiệp loại Trung bình trở lên, có bằng chuyên khoa cấp I Nhi khoa, có ít nhất 39 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho phòng Kế hoạch tổng hợp);
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có bằng chuyên khoa cấp I Nhi khoa, bằng Nội trú Nhi khoa, có ít nhất 36 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Cấp cứu và Chống độc);
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có bằng chuyên khoa cấp I Nhi khoa, có ít nhất 20 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Cấp cứu và Chống độc);
– 05 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Trung bình khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Nhi và có thời gian thực hành ít nhất 40 tháng trong các cơ sở Nhi khoa (cho các khoa lâm sàng);
– 02 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Nhi và có ít nhất 38 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho các khoa Lâm sàng);
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Nhi, chứng chỉ Định hướng Hồi sức cấp cứu và có ít nhất 38 tháng làm chuyên môn Tim mạch trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Hồi sức cấp cứu tim mạch tổng hợp);
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Nhi và có ít nhất 20 tháng làm chuyên môn Tim mạch trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Hồi sức cấp cứu tim mạch tổng hợp);
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Nhi và có ít nhất 13 tháng làm chuyên môn Thính học trong các cơ sở Nhi khoa (cho Trung tâm Thính học và Trị liệu ngôn ngữ trẻ em);
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Nhi và có ít nhất 11 tháng làm chuyên môn Phục hồi chức năng trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng);
– 01 Bác sĩ Đa khoa tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Nhi và có ít nhất 09 tháng làm chuyên môn Nội soi trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Nội soi);
2.  Tuyển 05 Cử nhân Điều dưỡng:
– 01 Cử nhân Điều dưỡng tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, có bằng Chuyên khoa cấp I Nhi khoa và có ít nhất 31 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho Viện Nghiên cứu Sức khỏe trẻ em);
– 01 Cử nhân Điều dưỡng tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng Chuyên khoa Nhi và có ít nhất 36 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho các khoa lâm sàng);
– 02 Cử nhân Điều dưỡng tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, có chứng chỉ Định hướng Chuyên khoa Nhi và có ít nhất 27 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho các khoa lâm sàng);
– 01 Cử nhân Điều dưỡng tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên và có ít nhất 35 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho các khoa lâm sàng);

3.  Tuyển 04 Chuyên viên:Phòng Quản lý đào tạo-Bệnh viện Nhi Trung ương

– 01 Cử nhân ngôn ngữ Pháp, tốt nghiệp loại Trung bình khá trở lên, có ít nhất 46 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện (cho phòng Hợp tác quốc tế);
– 01 Cử nhân Quản trị kinh doanh, tốt nghiệp loại Trung bình khá trở lên, có ít nhất 44 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện (cho phòng Vật tư-Kỹ thuật-Thiết bị y tế);
– 01 Cử nhân Sinh học, tốt nghiệp loại Khá trở lên, có ít nhất 38 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện (cho phòng Hành chính quản trị);
– 01 Cử nhân Quản lý kinh doanh, tốt nghiệp loại Khá trở lên, có ít nhất 36 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện (cho phòng Kế hoạch tổng hợp);
4.  Tuyển 04 Kế toán viên:
– 04 Cử nhân Kế toán, tốt nghiệp loại Trung bình khá trở lên, có ít nhất 51 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện (cho phòng Tài chính kế toán và khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng);
5.  Tuyển 01 Thủ kho:
– 01 Kỹ sư Điện tử viễn thông, tốt nghiệp loại Trung bình khá trở lên, có ít nhất 36 tháng làm chuyên môn trong Kho trung tâm của bệnh viện (cho Kho trung tâm thuộc phòng Hành chính quản trị);
6.  Tuyển 05 Kỹ sư cho phòng Vật tư-Kỹ thuật-Thiết bị y tế:
– 01 Kỹ sư Kỹ thuật điện tử viễn thông chuyên ngành Điện tử y sinh, tốt nghiệp loại Khá trở lên, có ít nhất 11 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện;
– 01 Kỹ sư Điện, tốt nghiệp loại Trung bình khá trở lên, có ít nhất 40 tháng làm chuyên môn về Điện trong bệnh viện;
– 03 Kỹ sư của một trong các chuyên ngành sau: Kỹ sư Xây dựng/Kỹ sư Kinh tế xây dựng/Kỹ sư Địa chất công trình-Địa kỹ thuật/Kỹ sư Điện tử viễn thông/Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử viễn thông/Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, tốt nghiệp loại Trung bình trở lên, có ít nhất 42 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện;
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI, LỆ PHÍ THI VÀ DỰ KIẾN THỜI GIAN XÉT TUYỂN

1.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển:Phòng Quản lý đào tạo-Bệnh viện Nhi Trung ương

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 túi hồ sơ, trong đó gồm :
– 01 Đơn xin dự tuyển (có mẫu in sẵn tại phòng Tổ chức cán bộ).
– 01 bản sơ yếu lý lịch tự thuật  (có dán  ảnh mầu  cỡ  4 x 6cm, có xác nhận của địa phương trong thời gian 6 tháng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017).
– 01 bản sao giấy khai sinh và chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công  dân được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– 01 Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị của Bệnh viện đa khoa Quận,  huyện trở lên trong thời gian 6 tháng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. –  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được kiểm định qua Cục khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và

Đào tạo:Phòng Quản lý đào tạo-Bệnh viện Nhi Trung ương

+ 01 bản photo bằng tốt nghiệp theo ngạch dự thi,
+ 01 bản photo bảng điểm (kết quả học tập),
+ 01 bản photo chứng chỉ ngoại ngữ,
+ 01 bản photo chứng chỉ tin học,
+ 01 bản photo chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
–  02 phong bì dán  sẵn tem và  ghi  rõ  địa  chỉ người  nhận. 2  ảnh  mầu  cỡ  4 x 6cm (Ảnh chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày 31/12/2017).
2.  Thời gian và nơi nhận hồ sơ :Phòng Quản lý đào tạo-Bệnh viện Nhi Trung ương
– Thời gian: Từ 14h00 đến 16h00 các ngày làm viêc̣ tuần, từ ngày 19/12/2017 đến hết ngày 16/01/2018.
từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng
– Người và nơi nhận hồ sơ : Chuyên viên Hoàng Thu Trang
Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Nhi Trung ương Địa chỉ  : Số 18 ngõ 879 đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : (024) – 62738571
3.  Lệ phí xét tuyển : 500.000 đồng/1 người.
4. Dự kiến thời gian xét tuyển:
– 14h00 ngày 18 tháng 01 năm 2018 : Thí sinh tập trung tại Hội trường J – Bệnh viện Nhi Trung ương nghe phổ biến về nội dung ôn tập, thời gian ôn tập và lịch kiểm tra, sát hac̣
– 14h00 ngày 26 tháng 01 năm 2018 : Thí sinh tập trung tại Hội trường J, Bệnh viện Nhi Trung ương để nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến nội quy, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hac̣
– 8h00 đến 16h30 ngày 27 + 28 tháng 01 năm 2018 : Tổ chức kiểm tra, sát
– 10h00 ngày 12 tháng 02 năm 2018: Công bố kết quả xét tuyển.
– 10h00 ngày 16 tháng 03 năm 2018: Phê duyêṭ và gử i thông báo kết quả tuyển

5.  Lưu ý :Phòng Quản lý đào tạo-Bệnh viện Nhi Trung ương

– Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ nhận hồ sơ trực tiếp từ người đăng ký dự tuyển để đối chiếu ảnh và các văn bằng, chứng chỉ với thí sinh dự tuyển. Không nhận hồ sơ qua bưu điện, chuyển Fax hoặc qua người khác.
– Nếu người đăng ký dự tuyển không dự kiểm tra, sát hạch, hoặc kết quả không trúng tuyển, Hội đồng xét tuyển Bệnh viện Nhi Trung ương không hoàn lại hồ sơ và lệ phí xét tuyển.
Nguồn tin: benhviennhitrunguong.org.vn

chamsoccongdong.com