Giới thiệu

 

Bảng giá đăng bài trên Website

Bảng giá
Đơn giá: VNĐ/bài

TÊN CHUYÊN MỤC

CHUYÊN MỤC LỚN

CHUYÊN MỤC CON

Đầu chuyên mục

Giữa chuyên mục

Có ảnh, tiêu đề, tin tóm tắt ở chuyên mục con

Có ảnh, tiêu đề, tin tóm tắt ở trang chủ

Có link hiển thị ở trang chủ

Thông tin nhà trường

2.000.000

1.000.000

500.000

Tư vấn tuyển sinh

1.000.000

500.000

500.000

Thông báo tuyển sinh

1.000.000

500.000

500.000

Đăng ký tuyển sinh Online

1.000.000

500.000

500.000

 

 

 

Qui định hiển thị bài viết
Chuyên mục lớn : (đầu chuyên mục)
- Hiển thị 2 tiếng ngoài trang chủ với hình ảnh, tiêu đề và tin tóm tắt
- Đồng thời sẽ xuất ở khu vực đầu trang chuyên mục lớn trong vòng 2 tiếng
- Sau 2 tiếng:
 Bài PR sẽ bị đẩy dần theo lịch xuất bản của chuyên mục và không còn hiển thị ngoài trang chủ.
 Bài PR sẽ được hiển thị tại khu vực tin của chuyên mục lớn trong ngày hôm đó (ngày đăng tin
 Bài PR đầu chuyên mục sẽ được hiển thị trong Box "Bạn có biết" ngoài Trang chủ, Box "Bạn có biết", Box "Tin mới" của trang chuyên mục lớn , chuyên mục con và bài viết.
Chuyên mục lớn: (giữa chuyên mục )
- Bài PR sẽ được hiển thị dưới dạng đường link tiêu đề ngoài trang chủ trong vòng 2 tiếng kể từ lúc đăng bài
- Đồng thời xuất hiện ở vị trí bài phía bên phải khu vực bài viết 1 trong trang chuyên mục lớn với thời gian 2 tiếng kể từ lúc đăng bài với ảnh minh họa, tiêu đề và tin tóm tắt
- Sau 2 tiếng:
o Bài PR sẽ bị đẩy dần theo lịch xuất bản của chuyên mục và không còn hiển thị ngoài trang chủ.
o Bài PR sẽ được hiển thị tại khu vực tin của chuyên mục lớn trong ngày hôm đó (ngày đăng tin).
o Bài PR đầu chuyên mục sẽ được hiển thị trong Box "Bạn có biết" ngoài Trang chủ, Box "Bạn có biết", Box "Tin mới" của trang chuyên mục lớn , chuyên mục con và bài viết.
Chuyên mục con
- Hiển thị 2 tiếng ở đầu trang chuyên mục con gồm hình ảnh, tiêu đề và tin tóm tắt
- Sau 2 tiếng bài sẽ bị đẩy dần theo lịch xuất bản của chuyên mục con, không phân biệt khu vực bài viết.
- Bài PR chuyên mục con sẽ được hiển thị tại khu vực tin của chuyên mục con trong ngày hôm đó
Qui định đăng bài
Quy định chung
- Cộng thêm 50% giá cho bài có kèm video clip < 5MB.
- Cộng thêm 100% giá cho bài có kèm video clip 5MB - 10MB
- Bảng giá trên áp dụng với mọi khách hàng
- Ban biên tập có quyền biên tập lại hoặc từ chối đăng bài nếu:
 Nội dung không phù hợp với các website, chuyên mục của công ty
 Bài đăng có nội dung xung đột với quyền lợi hợp pháp của công ty.
 Vi phạm các quy định của Nhà nước hay cạnh tranh không lành mạnh (xem thêm Pháp lệnh quảng cáo và Danh mục hàng cấm).
o Tin không đạt chất lượng hoặc có những hình ảnh mang tính nhạy cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam
o Copy bài cũ từ báo khác hoặc website khác.
o Nói xấu đối thủ, cạnh tranh không lành mạnh.
- Các bài PR được đăng lại phải được biên tập tiêu đề và nội dung (bao gồm ảnh minh họa thay mới)
Chú ý:
- Khách hàng phải gửi lịch đăng bài cho công ty trước 02 ngày (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ khác)
- Ban biên tập có quyền tạm hoãn dời ngày đăng tin sang hôm sau trong trường hợp đạt giới hạn đăng bài quảng cáo của chuyên mục.
Quy định về bài đăng
- Bài đăng dạng tin tức:
o Dài tối thiểu 300 chữ và tối đa 1000 chữ tương đương 2 trang A4 chuẩn.
o Được hiển thị tối đa 3 hình ảnh trong nội dung bài (kích thước tối đa 500x500 pixel/ ảnh)
- Bài đăng hình ảnh:
o Bài chủ yếu đăng ảnh như “Bộ sưu tập”, “Giới thiệu hình ảnh nhà trường” (dưới 200 chữ) sẽ được hiển thị tối đa 30 hình ảnh (tối đa 500x500 pixel mỗi ảnh)

Chú ý:

- Hình ảnh:
o Số lượng ảnh trên không bao gồm ảnh minh họa.
o Định dạng ảnh: *.jpeg, *.jpg
o Ảnh đại diện cho bài:
 Khách hàng phải cung cấp hình ảnh kèm theo bài viết (độ phân giải tối thiểu 200x200 pixel).
 Nếu bài đăng không có hình ảnh kèm theo, nhân viên đăng bài có quyền tìm hình ảnh thích hợp nhất với nội dung bài viết để đăng tải.
- Font chữ:
o Được hiển thị dưới dạng Unicode, font Times New Roman, hoặc Verdana, cỡ chữ 11, lưu dưới file “.doc”.
Qui định về đăng bài và thời gian đăng bài:
 Đối với hợp đồng bài PR mua theo gói bài
- Dưới 06 bài thì thời gian đăng bài là trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
- Từ 06-10 bài thì thời gian đăng bài là trong vòng 09 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
- Trên 10 bài thì thời gian đăng bài là trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

* Khách hàng chỉ được phép đăng bài trên 1 chuyên mục duy nhất cho 1 gói bài, không được phép đăng bài ở nhiều chuyên mục khác nhau.
* Nếu thời gian đăng bài vượt quá thời gian qui định trên thì các bài chưa đăng sẽ không còn hiệu lực đăng bài.

 Đối với hợp đồng bài PR mua theo gói giá
- Khách hàng được quyền đăng bài ở nhiều CM đến khi trừ hết số tiền trong gói giá đã mua. Khách hàng chỉ được đăng bài ở những chuyên mục được phép đăng bài.
- Thời gian đăng bài là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng đối với gói giá từ 60 triệu đồng trở lên.
- Thời gian đăng bài là 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng đối với gói giá từ 60 triệu đồng trở xuống.
- Nếu thời gian đăng bài vượt quá thời gian qui định trên thì giá trị còn lại chưa đăng sẽ không còn hiệu lực đăng bài.

Quy định về việc gắn link:

- Link gắn chỉ được thể hiện dưới dạng:http://www.tuyen-sinh.edu.vn...; http://tuyen-sinh.vn...;www. ->Miễn phí.
Ví dụ: www.tuyensinhtructuyen.edu.vn; http:// tuyensinhtructuyen.edu.vn ; http://www.tuyensinhtructuyen.edu.vn
- Được gắn link vào cụm từ (chèn link ẩn), khách hàng được quyền gắn tối đa 3 link
Ví dụ: tuyensinh,...
Quy định về thanh toán:
- Theo quy định của kế toán (Áp dụng cho các khách hàng trực tiếp)

Giá trị HĐ (Bao gồm VAT)

Số lần thanh toán

Giá trị thanh toán

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Ngay khi ký HĐ, trước khi đăng bài

Trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký HĐ

Trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký HĐ

Trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký HĐ

<= 25 triệu

1

100% giá trị HĐ

Trên 25 triệu - <= 50 triệu

2

Tối thiểu 50%

2 tháng kể từ ngày thanh toán lần 1

Bổ sung quy định: Nếu KH đăng bài quá số tiền đợt 1 sẽ phải nộp tiền đợt 2 trước thời gian quy định này

Trên 50 triệu - <= 80 triệu

3

Tối thiểu 40% giá trị

Tối thiểu 30% giá trị trong vòng 1,5 tháng kể từ ngày thanh toán lần 1

Giá trị còn lại hợp đồng trong vòng 3 tháng kể từ ngày thanh toán lần 1

Trên 80 triệu

4

30% giá trị hợp đồng

Tối thiểu 25% giá trị hợp đồng

Tối thiểu 25% giá trị hợp đồng trong vòng 3 tháng kể từ ngày thanh toán lần 1

Giá trị còn lại hợp đồng trong vòng 5 tháng

trong vòng 1,5 tháng kể từ ngày thanh toán lần 1

kể từ ngày thanh toán lần 1


- Nếu quá thời hạn thanh toán trên hợp đồng mà KH không thanh toán sẽ dừng đăng bài