Giấy báo trúng tuyển và giấy báo điểm thi đại học Giấy báo trúng tuyển và giấy báo điểm thi đại học

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về Giấy báo trúng tuyển và Giấy chứng nhận kết quả thi đại học (Giấy báo điểm).

Chính sách miễn, giảm học phí dành cho học sinh, sinh viên Chính sách miễn, giảm học phí dành cho học sinh, sinh viên

1. Những đối tượng nào được miễn học phí?