HV Ngân hàng tuyển sinh sau đại học Cao học tiến sĩ HV Ngân hàng tuyển sinh sau đại học Cao học tiến sĩ

Ngày 8/3/1996, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 143/TTg về việc: “Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học Ngân hàng” thuộc Trung tâm Đào tạo và NCKH...

ĐH Hồng Đức tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ cao học (học vị) ĐH Hồng Đức tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ cao học (học vị)

Hội thảo khoa học “Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành tâm lý học (Định hướng Quản trị nhân sự) ở trường Đại học Hồng Đức”

Học viện Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh sau đại học cao học Học viện Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh sau đại học cao học

Học viện Nông nghiệp Việt Nam xin gửi anh/chị phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, kính mong anh/chị điền đầy đủ thông tin để được trợ giúp.Xin trân trọng cảm ơn!

ĐH Cần Thơ thuyển sinh đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Học vị ĐH Cần Thơ thuyển sinh đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Học vị

Quyết định 37 của Thủ tướng về “Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh...

ĐH SP Hà Nội 2 tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ (học hàm cao học) ĐH SP Hà Nội 2 tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ (học hàm cao học)

Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ ngành: Hệ thống thông tin với mục tiêu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành hệ thống thông tin; cung cấp kỹ năng triển khai các ứng...

ĐH CNTT-ĐHQG TPHCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ CNTT (Cao học) ĐH CNTT-ĐHQG TPHCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ CNTT (Cao học)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là trường đại học công lập đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) được...

HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông tuyển sinh đào tạo Cao học tiến sĩ HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông tuyển sinh đào tạo Cao học tiến sĩ

Khoa Đào tạo Sau Đại học (ĐH) - Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông (BCVT) đặt mục tiêu phát triển trở thành một đơn vị tổ chức giáo dục - đào tạo, nghiên cứu theo mô hình...

Học viện Ngoại giao tuyển sinh tiến sỹ (Cao học) Học viện Ngoại giao tuyển sinh tiến sỹ (Cao học)

Học viện Ngoại Giao là trường nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại; đào tạo đại học, cao học và bồi dưỡng cán bộ đối ngoại; nghiên cứu, tham mưu tư vấn chính...

ĐH Y Khoa Thái Bình tuyển sinh sau ĐH Bác sĩ chuyên khoa ĐH Y Khoa Thái Bình tuyển sinh sau ĐH Bác sĩ chuyên khoa

Đề án tuyển sinh Liên thông Y khoa theo địa chỉ sử dụng.Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,...

ĐH Nông Lâm TP.HCM tuyển sinh đào tạo sau ĐH thạc sĩ ĐH Nông Lâm TP.HCM tuyển sinh đào tạo sau ĐH thạc sĩ

ĐH Nông Lâm TP.HCM tuyển sinh đào tạo sau ĐH thạc sĩ.Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)- áp dụng theo NĐ 86/2015-NĐ-CP 02/10/2015

Đại Học Văn hóa tuyển sinh tiến sĩ thạc sĩ Đại Học Văn hóa tuyển sinh tiến sĩ thạc sĩ

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 

ĐH Xây Dựng tuyển sinh sau ĐH ( thạc sĩ) ĐH Xây Dựng tuyển sinh sau ĐH ( thạc sĩ)

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học - Trường Đại Học Xây Dựng,Ngày 11/03/1977 Thủ Tướng Chính Phủ giao nhiệm vụ đào tạo Nghiên cứu sinh cho Trường Đại học Xây dựng.Năm 1987 khoa Đào tạo Sau đại học được thành...

HV Ngân Hàng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ cao học HV Ngân Hàng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ cao học

 Ngày 8/3/1996, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 143/TTg về việc: “Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học Ngân hàng” thuộc Trung tâm Đào tạo và NCKH...

ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học (Cao học) ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học (Cao học)

ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học (Cao học). Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng...

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tuyển sinh cao học (học hàm) ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tuyển sinh cao học (học hàm)

Ngành đúng và phù hợp bao gồm: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Cơ khí ô tô, Cơ khí động lực, Động cơ đốt trong, Cơ điện tử ô tô, Xe-máy chuyên dùng, Máy...