Ngành diễn viên kịch - điện ảnh Ngành diễn viên kịch - điện ảnh

Em muốn thi vào nghành diễn viên kịch - điện ảnh, xin ban tư vấn cho em biết thông tin (về đối tượng dự thi, hình thức thi tuyển)  ngành này ạ? Em xin cảm ơn.