Nhóm ngành Kinh tế

Học quản trị kinh doanh có thể làm ngân hàng?
Học quản trị kinh doanh có thể làm ngân hàng?

Tài chính Ngân hàng vẫn là lựa chọn số 1, Em đang học quản trị kinh doanh, muốn làm việc ở ngân hàng thì cần điều kiện gì? Em cần bổ sung kiến thức, chứng chỉ gì...

Học quản trị kinh doanh có thể làm ngân hàng? Học quản trị kinh doanh có thể làm ngân hàng?

Tài chính Ngân hàng vẫn là lựa chọn số 1, Em đang học quản trị kinh doanh, muốn làm việc ở ngân hàng thì cần điều kiện gì? Em cần bổ sung kiến thức, chứng chỉ gì liên quan...

Kinh doanh chứng khoán Kinh doanh chứng khoán

Vì em muốn sau này ra làm bên chứng khoán nên em muốn biết hai ngành quản trị tài chính và tài chính doanh nghiệp là như thế nào? Giữa TP HCM và Đà...