Khu vực miền Nam

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang
Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang được thành lập trên cơ sở trường Trung học Sư phạm Kiên Giang theo Quyết định số 128/1998/QĐ-TTg, ngày 13/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Trường có chức năng đào...

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang được thành lập trên cơ sở trường Trung học Sư phạm Kiên Giang theo Quyết định số 128/1998/QĐ-TTg, ngày 13/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Trường có chức năng đào tạo...

Mã trường: C55 Trường Cao đẳng Cần Thơ Mã trường: C55 Trường Cao đẳng Cần Thơ

Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ được thành lập từ năm 1976, từ năm 1976 đến năm 2010 Trường Cao đẳng Cần Thơ đã đào tạo trên 50.000 giáo viên từ cấp mầm non đến THCS cho Thành Phố Cần Thơ và một số tỉnh...

Trường Cao Đẳng Cộng đồng Cà Mau Trường Cao Đẳng Cộng đồng Cà Mau

Trường Cao Đẳng Cộng đồng Cà Mau,Trường hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 và Quy chế tạm thời của trường Cao đẳng cộng đồng ban hành tại Quyết định số...

Cao Đẳng Sư phạm Cà Mau Cao Đẳng Sư phạm Cà Mau

Cao Đẳng Sư phạm Cà Mau,Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau được thành lập từ tháng 11/2002 theo Quyết định số: 5738/QĐ- BGD&ĐT - TCCB của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trên cơ sở trường Trung học Sư phạm. Từ khi thành lập đến...

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ:Năm 1964 Trường Trung học Y Dược Khu Tây Nam bộ được thành lập trên địa bàn huyện Đầm Dơi , tỉnh Cà Mau , chủ yếu đào tạo Y sỹ, Dược sỹ trung học cho Quân Dân Y các tỉnh...

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

Trường Cao đẳng Y Tế Bình Dương (tiền thân là trường Trung học Y tế Sông Bé) thành lập theo quyết định số 326/QĐUB ngày 13/06/1978 của UBND Tỉnh Sông Bé.

Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2152/QĐ-TTg về việc Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.Theo đó, thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long...

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang là tiếp nối của Trường Y sĩ Dân Y Khu 8, ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào cuối năm 1965. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ ác liệt, Trường luôn bị...

Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh,Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 2274/QĐ-BGDĐT, ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước

Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước,Trường Sư Phạm Bình Phước được thành lập tháng 09 năm 1997. Có nhiệm vụ đào tạo Giáo viên bậc Tiểu học và Trung học Cơ sở cho tỉnh nhà.Tháng 1 năm...

Trường Cao đẳng Sư phạm Long An Trường Cao đẳng Sư phạm Long An

 Trường Cao đẳng Sư phạm Long An (CĐSP LA) được thành lập từ tháng 12/1976. Hơn 34 năm thực hiện nhiệm vụ chính - đào tạo cho tỉnh đội ngũ nhà giáo vừa hồng vừa chuyên, trường đã cung cấp cho...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long thành lập theo quyết định số: 4383/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, ngày 03/08/2004 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học...

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang

Tiền thân của trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang là trường Kỹ thuật Rạch Giá, được thành lập năm 1966. Từ năm 1975 đến 1997 nâng lên thành trường Công nhân Kỹ thuật Kiên...

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, Xuất phát từ Trường Tá viên Điều dưỡng từ trước 1975, ngày 07.10. 1977 trường Trung cấp Y tế Đồng Nai được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thành lập và đến ngày...

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

 Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang,Trường Trung học Y tế được thành lập tháng 01 năm 1978 và được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y Tế vào ngày 8 tháng 6 năm 2006. Qua 30 năm trưởng thành...