Khu vực TP.HCM

ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM tuyển sinh ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2013
ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM tuyển sinh ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2013

ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM tuyển sinh ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2013,Thông báo tuyển sinh Đại học năm 2013 Hệ vừa làm vừa học – Đợt 2,Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM -HUTECH thông báo tuyển...

ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM tuyển sinh ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2013 ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM tuyển sinh ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2013

ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM tuyển sinh ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2013,Thông báo tuyển sinh Đại học năm 2013 Hệ vừa làm vừa học – Đợt 2,Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM -HUTECH thông báo tuyển sinh...

ĐH Tài chính Marketing tuyển sinh ĐH liên thông năm 2013 ĐH Tài chính Marketing tuyển sinh ĐH liên thông năm 2013

ĐH Tài chính Marketing tuyển sinh ĐH liên thông năm 2013:Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông đại học Tài chính Marketing năm 2013 là 800 chỉ tiêu. Quy định tuyển sinh thực hiện theo quy chế...

ĐH Lâm nghiệp tuyển sinh ĐH hệ VLVH năm 2013 ĐH Lâm nghiệp tuyển sinh ĐH hệ VLVH năm 2013

Trường Đại học Lâm nghiệp . TPHCM thông báo kế hoạch tuyển sinh bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm 2013 như sau:Tuyển sinh hệ VLVH tháng 04/2013,Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH 2013 tại Trung tâm GDTX tỉnh...