Các trường Cao đẳng nghề khu vực Tp. Hà Nội Các trường Cao đẳng nghề khu vực Tp. Hà Nội

Các trường Cao đẳng nghề khu vực Tp. Hà Nội {VTV2 SEOUL Sejong Korea},Các trường Trung cấp nghề khu vực TP. Hà Nội.Sẽ đào tạo trực tuyến toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp.Các trường Cao Đẳng có...

Danh sách tổng hợp các trường ĐH Công lập-ĐH chính Quy Kv TP.Hà Nội Danh sách tổng hợp các trường ĐH Công lập-ĐH chính Quy Kv TP.Hà Nội

Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập.Danh sách tổng hợp các trường ĐH Công lập-ĐH Dân lập Kv TP.Hà Nộiđã bắt đầu chuẩn bị cho...

ĐH Nấu ăn tuyển sinh liên thông TC,CĐN lên ĐH chính Quy ĐH Nấu ăn tuyển sinh liên thông TC,CĐN lên ĐH chính Quy

Công nghệ thực phẩm là ngành được xếp thứ hai trong ba nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực giai đoạn 2017-2025, Công nghệ thực phẩm dần định hình vị thế của mình trong đời sống kinh tế xã...

Tuyển sinh Luật :tại chức Đại học luật đào tạo tại Hà Nội Tuyển sinh Luật :tại chức Đại học luật đào tạo tại Hà Nội

Cung cấp nguồn nhân lực pháp luật, sản phẩm nghiên cứu khoa học và dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho các cơ quan nhà nước và toàn xã hội, góp phần thực hiện thành...

CĐSP Hà Nội tuyển sinh Đại học hệ VLVH liên kết đào tạo với ĐHSP Hà Nội CĐSP Hà Nội tuyển sinh Đại học hệ VLVH liên kết đào tạo với ĐHSP Hà Nội

 Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGDĐT ngày 04/03/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Căn cứ Quy chế về đào tạo liên thông trình độ Cao...

Tuyển sinh hệ đại học tại chức - Trường ĐHBK Hà Nội Tuyển sinh hệ đại học tại chức - Trường ĐHBK Hà Nội

Sinh viên tốt nghiệp trong năm 2017 (trước tháng 7), hệ Kỹ sư, thuộc các Viện: Cơ khí, Điện, Công nghệ thông tin và truyền thông, Điện tử Viễn thông.

HV Ngân hàng tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2015 HV Ngân hàng tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2015

HV Ngân hàng tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2015 Học viện Ngân hàng Hà Nội (nguyên là Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng, được thành lập ngày  13/09/1961 theo Quyết định số...

tuyển sinh liên thông đại học sư phạm Mầm Non Hà Nội tuyển sinh liên thông đại học sư phạm Mầm Non Hà Nội

Trường Đại học sư phạm Hà nội thông báo tuyển sinh liên thông Trung cấp lên Đại học; Cao đẳng lên Đại học ngành sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học, sư phạm tiếng anh.

ĐH Thương mại tuyển sinh ĐH hệ VLVH năm 2015 ĐH Thương mại tuyển sinh ĐH hệ VLVH năm 2015

ĐH Thương mại tuyển sinh ĐH hệ VLVH năm 2015 Căn cứ Qui chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, ban hành kèm theo quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ Giáo dục và...

[TS ĐH Luật] KHoa Luật tuyển sinh Hệ CQ hoặc VLVH [TS ĐH Luật] KHoa Luật tuyển sinh Hệ CQ hoặc VLVH

[TS ĐH Luật] KHoa Luật tuyển sinh Hệ CQ hoặc VLVH Viện ĐH Mở Hà Nội- Đại học Luật thông báo tuyển sinh, đào tạo theo nhu cầu xã hội NGÀNH LUẬT HỌC, hình thức văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 8...

ĐH Luật tuyển sinh ĐH liên thông hệ chính quy năm 2015 ĐH Luật tuyển sinh ĐH liên thông hệ chính quy năm 2015

ĐH Luật tuyển sinh ĐH liên thông hệ chính quy năm 2015,Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:Căn cứ công văn...

ĐH Giao thông vận tại tuyển sinh ĐH Hình thức VLVH năm 2015 ĐH Giao thông vận tại tuyển sinh ĐH Hình thức VLVH năm 2015

ĐH Giao thông vận tại tuyển sinh ĐH Hình thức VLVH năm 2015 Trung tâm Khoa học Công nghệ Trường Đại học Giao thông Vận tải được thành lập theo Quyết định số 2084/QĐ-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2006 của...

Đại Học sư phạm tuyển sinh liên thông Cao đẳng Lên ĐH tiểu học Đại Học sư phạm tuyển sinh liên thông Cao đẳng Lên ĐH tiểu học

Đại Học sư phạm tuyển sinh liên thông Cao đẳng Lên ĐH tiểu học,Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh đại học hệ liên thông chính quy từ trình độ cao đẳng lên trình độ...

Xét tuyển cao đẳng sư phạm trung ương tuyển sinh 2014 (VLVH) Xét tuyển cao đẳng sư phạm trung ương tuyển sinh 2014 (VLVH)

Xét tuyển cao đẳng sư phạm trung ương tuyển sinh 2014 (VLVH),Thí sinh tốt nghiệp TCSP các ngành trên chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ: Thi các...

Tuyển sinh liên thông ngành sư phạm tiểu học CĐ ĐH chính quy Tuyển sinh liên thông ngành sư phạm tiểu học CĐ ĐH chính quy

Tuyển sinh liên thông ngành sư phạm tiểu học CĐ ĐH chính quy,Trường Cao Đẳng Hải dương,Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh đại học hệ liên thông chính quy từ trình độ cao...