Đối tượng, khu vực

Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 gồm những gì?
Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 gồm những gì?

Đối với phương thức xét tuyển học bạ, hồ sơ bao gồm: đơn đăng ký xét tuyển, bản sao công chứng học bạ và chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, 3 tấm hình 3*4 nộp về chính quy trước ngày 5/8 (đợt 1)....

Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 gồm những gì? Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 gồm những gì?

Đối với phương thức xét tuyển học bạ, hồ sơ bao gồm: đơn đăng ký xét tuyển, bản sao công chứng học bạ và chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, 3 tấm hình 3*4 nộp về chính quy trước ngày 5/8 (đợt 1). Các...

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013 Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013,Đăng ký dự thi cùng lúc NV1 và NV2,Đăng ký dự thi cùng lúc NV1 và NV2?Xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013 như thế...

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013 Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013,Đăng ký dự thi cùng lúc NV1 và NV2,Đăng ký dự thi cùng lúc NV1 và NV2?Xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013 như thế...

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013 Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013,Đăng ký dự thi cùng lúc NV1 và NV2,Đăng ký dự thi cùng lúc NV1 và NV2?Xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013 như thế...

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013 Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013,Đăng ký dự thi cùng lúc NV1 và NV2,Đăng ký dự thi cùng lúc NV1 và NV2?Xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013 như thế...

Khu vực tuyển sinh và Đối tượng ưu tiên NV Khu vực tuyển sinh và Đối tượng ưu tiên NV

Xác định ưu tiên khu vực trong tuyển sinh theo cách nào ?Khu vực tuyển sinh và Đối tượng ưu tiên NV,Theo qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui được ban hành kèm theo quyết định số...

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013 Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013,Đăng ký dự thi cùng lúc NV1 và NV2,Đăng ký dự thi cùng lúc NV1 và NV2?Xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013 như thế...

Hướng dẫn làm Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2,3) năm 2013 Hướng dẫn làm Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2,3) năm 2013

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013,Đăng ký dự thi cùng lúc NV1 và NV2,Đăng ký dự thi cùng lúc NV1 và NV2?Xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013 như thế...

xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013 Khi nộp hồ sơ trúng tuyển ? xét tuyển nguyện vọng2,3 (NV2) ĐH, CĐ 2013 Khi nộp hồ sơ trúng tuyển ?

 Nếu mất học bạ, em cần đến Sở GD-ĐT để được hướng dẫn làm lại học bạ. Nếu em vẫn giữ bản sao học bạ thì chỉ cần cầm bản sao nay cùng bằng tốt nghiệp của mình xuống Sở GD-ĐT địa phương để được hỗ trợ làm lại.Hướng dẫn...

Được 12,5 điểm được xét nguyện vọng 2 ĐH, CĐ nào? Được 12,5 điểm được xét nguyện vọng 2 ĐH, CĐ nào?

Cách tính làm tròn điểm bài thi? Đã đâ%3ḅu vào 1 trường ĐH em có thể chuyển sang trường khác bằng NV2 để học được không? Được xét tối đa bao nhiêu...