Đại học

[(Bách Khoa VN)]: Ngành Công nghệ Thực phẩm
[(Bách Khoa VN)]: Ngành Công nghệ Thực phẩm

[(Bách Khoa VN)]: Food Technology.Em có tham khảo qua ngành công nghệ thực phẩm, em thấy ngành này có vẻ hợp với em. Xin ban tư vấn cho em biết, ngành công nghệ thực phẩm sau khi ra...

[(Bách Khoa VN)]: Ngành Công nghệ Thực phẩm [(Bách Khoa VN)]: Ngành Công nghệ Thực phẩm

[(Bách Khoa VN)]: Food Technology.Em có tham khảo qua ngành công nghệ thực phẩm, em thấy ngành này có vẻ hợp với em. Xin ban tư vấn cho em biết, ngành công nghệ thực phẩm sau khi ra trường sẽ...

Các Ngành đào tạo đào tạo ĐH chính quy Các Ngành đào tạo đào tạo ĐH chính quy

Các Ngành đào tạo đào tạo ĐH chính quy:Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng,...

Ngành Chỉ huy - Tham mưu Pháo binh Ngành Chỉ huy - Tham mưu Pháo binh

CHỈ HUY THAM MƯU – PHÁO BINH (Artillery Staff Officers)Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới; triển khai sâu rộng cuộc vận...

Ngành Chỉ huy - Tham mưu Lục quân Ngành Chỉ huy - Tham mưu Lục quân

Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ...

Ngành Chỉ huy - Tham mưu Đặc công Ngành Chỉ huy - Tham mưu Đặc công

Ngành Chỉ huy - Tham mưu Đặc công,HỆ THỐNG CÁC NGÀNH THUỘC CÁC NHÓM NGÀNH SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM,(ban hành kèm theo Quyết định số 266/2003/QĐ-BQP ngày 03...

Ngành Điều tra trinh sát an ninh - bậc Đại học Ngành Điều tra trinh sát an ninh - bậc Đại học

Ngành Điều tra trinh sát an ninh - bậc Đại học Căn cứ Thông tư 71/2011/TT-BCA ngày 17/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân; Hướng dẫn số...

Ngành Điều tra trinh sát cảnh sát - bậc Đại học Ngành Điều tra trinh sát cảnh sát - bậc Đại học

Ngành Điều tra trinh sát cảnh sát - bậc Đại học,Căn cứ Thông tư 71/2011/TT-BCA ngày 17/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân; Hướng dẫn số...

Ngành Quân sự cơ sở(CHQS) Ngành Quân sự cơ sở(CHQS)

Ngành Quân sự cơ sở(CHQS)Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành...

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện

Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử phù hợp cho những SV mong muốn trở thành Kỹ sư xây dựng dự án, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành các hệ thống điện tử như: tổng đài, máy thu...

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, viễn thông Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, viễn thông

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, viễn thông Cơ quan quản lý nhà nước (Bộ, Cục, Vụ): Bộ Thông tin Truyền thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Bưu điện trung ương, Cục Viễn thông, Cục Ứng dụng...

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học,Công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, công nghệ môi trường, công nghệ hạt nhân là 5 chuyên ngành chính trong...

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Environmental Engineering Technology),Người học còn được trang bị  những kiến thức về quá trình và thiết bị thuộc ngành công nghệ kỹ thuật môi trường; kiến thức cơ...

Ngành Công nghệ chế biến dầu mỏ Ngành Công nghệ chế biến dầu mỏ

Ngành Công nghệ chế biến dầu mỏ,Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí là đơn vị nghiên cứu chuyên ngành trong lĩnh vực chế biến dầu khí. Trung tâm có...

Ngành Bảo vệ thực vật Ngành Bảo vệ thực vật

Ngành Bảo vệ thực vật,Chương trình đào tạo ngành Bảo vệ Thực vật được xây dựng bởi hội đồng khoa học và đào tạo của bộ môn Bảo vệ Thực vật có trình độ chuyên môn được đào...

Ngành Công nghệ kiến trúc Ngành Công nghệ kiến trúc

Ngành Công nghệ kiến trúc, Chương trình nầy nhằm đào tạo ra những Cử nhân Cao đẳng ,Đại Học ngành Kiến trúc Công trình, cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển...