Cao đẳng nghề

Tuyển sinh 2019:Cao đẳng nghề khu vực Tp. Hà Nội
Tuyển sinh 2019:Cao đẳng nghề khu vực Tp. Hà Nội

Tuyển sinh 2019:Cao đẳng nghề khu vực Tp. Hà Nội,công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, là trường công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội. Trường được đầu tư xây dựng...

Tuyển sinh 2019:Cao đẳng nghề khu vực Tp. Hà Nội Tuyển sinh 2019:Cao đẳng nghề khu vực Tp. Hà Nội

Tuyển sinh 2019:Cao đẳng nghề khu vực Tp. Hà Nội,công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, là trường công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội. Trường được đầu tư xây dựng hiện đại,...

[(Education CEFR)]:Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn [(Education CEFR)]:Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn.Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn - Chuyên Á