CĐ Hải Dương Tuyển sinh Trung cấp CĐ tại Hà Nội CĐ Hải Dương Tuyển sinh Trung cấp CĐ tại Hà Nội

CĐ Hải Dương Tuyển sinh Trung cấp CĐ tại Hà Nội,Trường Cao đẳng Hải Dương thành lập năm 1960, trường  tập trung đào tạo hàng vạn học sinh trung học chuyên nghiệp và cao đẳng sư phạm, chuyên viên kỹ...