UBND thành phố Hà Nội tuyển dụng giáo viên ( Mầm Non, tiểu học) UBND thành phố Hà Nội tuyển dụng giáo viên ( Mầm Non, tiểu học)

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội 

Cao đẳng sư phạm Hà Nội tuyển sinh hệ Cao đẳng Sư phạm Mầm non Cao đẳng sư phạm Hà Nội tuyển sinh hệ Cao đẳng Sư phạm Mầm non

Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Bộ GD&ĐT). Thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng vào 02 ngành của trường, xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2. Ở mỗi nguyện vọng thí sinh...