Trung cấp  Việt Nhật Mã trường: TCĐ3004 Trung cấp Việt Nhật Mã trường: TCĐ3004

Trường Trung cấp nghề Việt Nhật Quyết định thành lập số 917/ QĐ – UBND ngày 2/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, số 06/2008/GCNDN – LĐTBXH ngày 08/8/2008 của Sở Lao động...

Các trường cao đẳng nghề khu vực miền Bắc Các trường cao đẳng nghề khu vực miền Bắc

Các trường cao đẳng nghề khu vực miền Bắc 2019:Chuyên trang này cung cấp thông tin tuyển sinh của các trường Cao đẳng nghề khu vực miền Bắc từ Thanh Hóa trở ra.