Các trường cao đẳng nghề khu vực miền Bắc Các trường cao đẳng nghề khu vực miền Bắc

Các trường cao đẳng nghề khu vực miền Bắc:Chuyên trang này cung cấp thông tin tuyển sinh của các trường Cao đẳng nghề khu vực miền Bắc từ Thanh Hóa trở ra. 

Mã trường: TCĐ2806 Trung cấp nghề Xây dựng Mã trường: TCĐ2806 Trung cấp nghề Xây dựng

trung cấp xây dựng Thanh Hóa nguyên là Trường CNKT Xây dựng Bỉm Sơn thuộc Tổng công ty CP VINACONEX  – Bộ Xây dựng. Có nhiệm vụ tổ chức quá trình đào tạo kỹ thuật viên bậc...

 Trung cấp  Việt Nhật Mã trường: TCĐ3004 Trung cấp Việt Nhật Mã trường: TCĐ3004

Trường Trung cấp nghề Việt Nhật Quyết định thành lập số 917/ QĐ – UBND ngày 2/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, số 06/2008/GCNDN – LĐTBXH ngày 08/8/2008 của Sở Lao động...