Trường Sĩ quan Pháo binh (Việt Nam) là một trường đào tạo sĩ quan chỉ huy chiến thuật cấp phân đội chuyên ngành pháo binh trực thuộc Binh chủng Pháo binh, Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Ngày thành lập: 18-2-1957.
Trụ sở chính: xã Thanh Mỹ, ngoại ô Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:(+84) 034-838194
E-mail:phaobinhst@hn.vnn.vn
Hiệu trưởng: Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quyết Tiến
Lịch sử
Năm 1998, trường sĩ quan Pháo binh được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đào tạo đại học quân sự chuyên ngành pháo binh.
Năm 2008, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho trường đào tạo cao học Pháo binh.
Tuyển sinh
Tuyển nam học sinh phổ thông, hạ sĩ quan, binh sĩ đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong cả nước;
Toàn bộ học viên nội trú, được quân đội chu cấp 100%. Sau khi tốt nghiệp chịu sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng;
Điểm trúng tuyển năm 2007: miền bắc (21,5), miền nam (18);
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2008: 110 sinh viên;
Khối thi: khối A (Toán, Lý, Hóa);
Ngày thi: 4 và 5 tháng 7 năm 2008.
Đội ngũ giảng viên: 100% giảng viên của trường có trình độ đại học trở lên, trong đó có 39,4% sau đại học; 6% tiến sĩ.
Học viện Kỹ thuật quân sự: Khối A: Thí sinh nam miền Bắc: 25,0 điểm; nam miền Nam: 22,0 điểm; thí sinh nữ miền Bắc: 27,0 điểm; nữ miền Nam: 25,0 điểm.

-Học viện Hải quân: Khối A: Nam miền Bắc: 20,5 điểm; nam miền Nam: 18,0 điểm.

-Học viện Biên phòng: Khối C: Nam miền Bắc: 21,0 điểm; nam miền Nam: 19,0 điểm.

-Học viện Hậu cần: Khối A: Nam miền Bắc: 23,5 điểm; nam miền Nam: 19,5 điểm.

-Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1): Khối A: Nam miền Bắc: 21,5 điểm.

-Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan lục quân 2): Khối A: Quân khu 5: 19,0 điểm; Quân khu 7: 18,5 điểm; Quân khu 9: 18,5 điểm; các đơn vị còn lại: 19,5 điểm.

-Trường Sĩ quan Công binh: Khối A: Nam miền Bắc: 19,5 điểm; nam miền Nam 19,0 điểm.

-Trường Sĩ quan Thông tin: Khối A: Nam miền Bắc: 21,0 điểm; nam miền Nam: 19,0 điểm.

-Trường Sĩ quan Không quân: Khối A: Nam miền Bắc: 14,0 điểm; nam miền Nam: 13,0 điểm.

-Trường Sĩ quan Pháo binh: Khối A: Nam miền Bắc 20,5 ; nam miền Nam: 15,5 điểm.

-Trường Sĩ quan Đặc Công: Khối A: Nam miền Bắc: 21,0 điểm; nam miền Nam: 17,0 điểm.

-Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp: Khối A: Nam miền Bắc: 19,5 điểm; Nam miền Nam: 14,5 điểm.

-Trường Sĩ quan Phòng hóa: Khối A: Nam miền Bắc: 20,0 điểm; nam miền Nam: 16,0 điểm.

-Trường Đại học Trần Đại Nghĩa(Sĩ quan Kỹ thuật quân sự Vin-hem-pic): Khối A: Nam miền Bắc: 20,5 điểm; nam miền Nam: 20,0 điểm.

-Trường Đại học Chính trị: Khối A: Nam miền Bắc: 21,0 điểm; nam miền Nam: 15,5 điểm; Khối C: Nam miền Bắc: 21,5 điểm; nam miền Nam: 18,5 điểm.

-Học viện Phòng không - Không quân: Khối A: Đào tạo Kỹ sư Hàng không: Nam miền Bắc: 23,0 điểm; nam miền Nam: 17,5 điểm. Đào tạo chỉ huy tham mưu: Nam miền Bắc: 21,0 điểm; nam miền Nam: 16,5 điểm.

-Học viện Quân y (Đào tạo bác sĩ quân y): Khối A: Nam miền Bắc: 27,0 điểm; nam miền Nam: 26,0 điểm; nữ miền Bắc: 28,0 điểm; nữ miền Nam: 27,5 điểm. Khối B: Nam miền Bắc: 27,0 điểm; nam miền Nam: 26,0 điểm; nữ miền Bắc: 28,0 điểm; nữ miền Nam: 27,5 điểm.

-Học viện Khoa học quân sự:

+ Đào tạo ngành Trinh sát kỹ thuật Khối A: Nam miền Bắc: 19,0 điểm; nam miền Nam: 18,0 điểm.

+ Đào tạo ngành Tiếng Anh: Thi Tiếng Anh, nam miền Bắc: 23,0 điểm; nam miền Nam: 21,0 điểm; nữ miền Bắc: 32,0 điểm; nữ miền Nam: 30,0 điểm.

+ Đào tạo ngành tiếng Nga: Thi Tiếng Anh, nam miền Bắc: 26,0 điểm; nam miền Nam: 24,0 điểm; nữ miền Bắc: 32,0 điểm; nữ miền Nam: 30,0 điểm. Thi Tiếng Nga, nam miền Bắc: 26,0 điểm; nam miền Nam: 24,0 điểm; nữ miền Bắc: 31,0 điểm, nữ miền Nam 29,0: điểm.

+ Đào tạo ngành Tiếng Trung: Thi Tiếng Anh, nam miền Bắc: 26,0 điểm; nam miền Nam: 24,0 điểm; nữ miền Bắc: 32,0 điểm; nữ miền Nam: 30,0 điểm. Thi Tiếng Pháp, nam miền Bắc: 26,0 điểm; nam miền Nam: 24,0 điểm; nữ miền Bắc: 32,5 điểm; nữ miền Nam: 30,0 điểm. Thi Tiếng Trung, nam miền Bắc: 26,0 điểm; nam miền Nam 24,0; nữ miền Bắc: 32,0 điểm; nữ miền Nam: 30,0 điểm.

+ Đào tạo ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng: Thi Tiếng Anh, nam miền Bắc: 27,5 điểm; nam miền Nam: 25,5 điểm; nữ miền Bắc: 32,0 điểm; nữ miền Nam: 30,0 điểm.

** Tuyển sinh đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở

-Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1) Khối C của các Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4 và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội là 14,0 điểm.

-Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2): Khối C, các Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9 là 14,0 điểm.

 TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2015

TỔNG CHỈ TIÊU: 250

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi/Xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

PBH

 

 

250

- Xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 043 393 0194 - Email: siquanphaobinh1957@gmail.com

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

250

Chỉ huy tham mưu Pháo binh

 

D860204

Toán, Lý, Hóa

250

 

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

 - Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Xét theo khu vực phía Nam và phía Bắc.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

Điểm chuẩn 2013: Khối các trường Quân đội
Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
*ĐIỂM CHUẨN HỆ QUÂN SỰ:

Học viện Kỹ thuật quân sự:

Khối A: Thí sinh nam miền Bắc: 25,0 điểm; nam miền Nam: 22,0 điểm; thí sinh nữ miền Bắc: 27,0 điểm; nữ miền Nam: 25,0 điểm.

-Trường Sĩ quan Pháo binh:

Khối A: Nam miền Bắc 20,5 điểm ; nam miền Nam: 15,5 điểm.


 

-Học viện Hải quân:

Khối A: Nam miền Bắc: 20,5 điểm; nam miền Nam: 18,0 điểm.

 

-Học viện Biên phòng:

Khối C: Nam miền Bắc: 21,0 điểm; nam miền Nam: 19,0 điểm.

 

-Học viện Hậu cần:

Khối A: Nam miền Bắc: 23,5 điểm; nam miền Nam: 19,5 điểm.

 

-Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1):

Khối A: Nam miền Bắc: 21,5 điểm.

 

-Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan lục quân 2):

Khối A: Quân khu 5: 19,0 điểm; Quân khu 7: 18,5 điểm; Quân khu 9: 18,5 điểm; các đơn vị còn lại:19,5 điểm.

 

-Trường Sĩ quan Công binh:

Khối A: Nam miền Bắc: 19,5 điểm; nam miền Nam 19,0 điểm.

 

-Trường Sĩ quan Thông tin:

Khối A: Nam miền Bắc: 21,0 điểm; nam miền Nam: 19,0 điểm.

 

-Trường Sĩ quan Không quân:

Khối A: Nam miền Bắc: 14,0 điểm; nam miền Nam: 13,0 điểm.

 

 

-Trường Sĩ quan Đặc Công:

Khối A: Nam miền Bắc: 21,0 điểm; nam miền Nam: 17,0 điểm.

 

-Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp:

Khối A: Nam miền Bắc: 19,5 điểm; Nam miền Nam: 14,5 điểm.

 

-Trường Sĩ quan Phòng hóa:

Khối A: Nam miền Bắc: 20,0 điểm; nam miền Nam: 16,0 điểm.

 

-Trường Đại học Trần Đại Nghĩa(Sĩ quan Kỹ thuật quân sự Vin-hem-pic):

Khối A: Nam miền Bắc: 20,5 điểm; nam miền Nam: 20,0 điểm.

 

-Trường Đại học Chính trị:

Khối A: Nam miền Bắc: 21,0 điểm; nam miền Nam: 15,5 điểm; Khối C: Nam miền Bắc: 21,5 điểm;nam miền Nam: 18,5 điểm.

 

-Học viện Phòng không - Không quân:

Khối A: Đào tạo Kỹ sư Hàng không: Nam miền Bắc: 23,0 điểm; nam miền Nam: 17,5 điểm. Đào tạo chỉ huy tham mưu: Nam miền Bắc: 21,0 điểm; nam miền Nam: 16,5 điểm.

 

-Học viện Quân y (Đào tạo bác sĩ quân y):

Khối A: Nam miền Bắc: 27,0 điểm; nam miền Nam: 26,0 điểm; nữ miền Bắc: 28,0 điểm; nữ miềnNam: 27,5 điểmKhối B: Nam miền Bắc: 27,0 điểm; nam miền Nam: 26,0 điểm; nữ miền Bắc:28,0 điểm; nữ miền Nam: 27,5 điểm.

 

-Học viện Khoa học quân sự:

+ Đào tạo ngành Trinh sát kỹ thuật Khối A: Nam miền Bắc: 19,0 điểm; nam miền Nam: 18,0 điểm.

+ Đào tạo ngành Tiếng Anh: Thi Tiếng Anh, nam miền Bắc: 23,0 điểm; nam miền Nam: 21,0 điểm; nữ miền Bắc: 32,0 điểm; nữ miền Nam: 30,0 điểm.

+ Đào tạo ngành tiếng Nga: Thi Tiếng Anh, nam miền Bắc: 26,0 điểm; nam miền Nam: 24,0 điểm; nữ miền Bắc: 32,0 điểm; nữ miền Nam: 30,0 điểm. Thi Tiếng Nga, nam miền Bắc: 26,0 điểm; nam miền Nam: 24,0 điểm; nữ miền Bắc: 31,0 điểm, nữ miền Nam 29,0: điểm.

+ Đào tạo ngành Tiếng Trung: Thi Tiếng Anh, nam miền Bắc: 26,0 điểm; nam miền Nam: 24,0 điểm; nữ miền Bắc: 32,0 điểm; nữ miền Nam: 30,0 điểm. Thi Tiếng Pháp, nam miền Bắc: 26,0 điểm; nam miền Nam: 24,0 điểm; nữ miền Bắc: 32,5 điểm; nữ miền Nam: 30,0 điểm. Thi Tiếng Trung, nam miền Bắc: 26,0 điểm; nam miền Nam 24,0 điểm; nữ miền Bắc: 32,0 điểm; nữ miền Nam: 30,0 điểm.

+ Đào tạo ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng: Thi Tiếng Anh, nam miền Bắc: 27,5 điểm; nam miền Nam: 25,5 điểm; nữ miền Bắc: 32,0 điểm; nữ miền Nam: 30,0 điểm.

 

** Tuyển sinh đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở

-Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1):

Khối C của các Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4 và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội là14,0 điểm.

-Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2):

Khối C, các Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9 là 14,0 điểm.

 

* ĐIỂM CHUẨN HỆ DÂN SỰ

 

- Học viện Kỹ thuật quân sự:

STT

  Ngành

Điểm chuẩn

1

  Công nghệ thông tin

22,0

2

  Điện tử viễn thông

21,0

3

  Kỹ thuật điều khiển

21,0

4

  Kỹ thuậtô tô

18,0

5

  Chế tạo máy

18,0

6

  Xây dựng dân dụng CN

18,0

7

  Xây dựng cầu đường

19,0

8

  Cơ điện tử

21,0

9

  Điện tử y sinh

21,0

10

  Công nghệ hóa học

17,0

-

Học viện Quân y:

STT

  Ngành

Điểm chuẩn

1

  Bác sĩ đa khoa (khối A)

27,0

2

  Bác sĩ đa khoa (khới B)

27,0

3

  Dược sĩ

25,5

 

- Học viện Khoa học quân sự:

STT

  Ngành

Điểm chuẩn

1

  Tiếng Anh

21,0

2

  Tiếng Trung (thi tiếng Anh)

20,0

3

  Tiếng Trung (thi tiếng Trung)

20,0

 

- Học viện Hậu cần:

STT

  Ngành

Điểm chuẩn

1

  Tài chính ngân hàng

15,0

2

  Tài chính kế toán

16,0

3

  Kỹ thuật xây dựng

14,0

 

-Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Sĩ quan Kỹ thuật quân sự Vin-hem-pic):

STT

  Ngành

Điểm chuẩn

1

  Công nghệ thông tin

13,0

2

  Cơ khí động lực

13,0

 

-Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội (hệ đào tạo 4 năm):

STT

  Ngành

Điểm chuẩn phía Bắc

Điểm chuẩn phía Nam

1

  Báo chí

18,5

15,5

2

  Quản lý văn hóa

14,5

12,0

3

  Sư phạm âm nhạc

17,5

23,5

4

  Sư phạm mỹ thuật

23,0

23,0

5

  Thanh nhạc

17,5

16,5

6

  Biên đạo múa

21,0

21,0

7

  Huấn luyện múa

20,5

21,5

8

  Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

17,0

15,5

9

  Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

20,0

21,5

10

  Sáng tác âm nhạc

17,0

17,0

 

 


Gửi thông tin liên hệ trực tuyến

Họ & Tên:

Email:

Điện thoại:

Địa chỉ

Nội dung:

Email người nhận:

Tiêu đề Email:

Nội dung:

Right - Đăng ký TS
Đăng ký tuyển sinh 2019
Tư vấn tuyển sinh
    0901  770 099
    0974 459 158
Hỗ trợ chuyên môn
  0918 533 316
 0966 211 915

   

Tin liên quan

Liên thông Đại học Kinh tế Quốc dân
TS Liên Thông Đại Học Thương Mại Chính Quy
Thi Liên thông Đại học
Bộ giáo dục và đào tạo
Quảng cáo 1 Col
Cao đẳng y tế Hà Nội xét học bạ