Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lí của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lí Việt Nam. Lúc đó, Trường có tên là Trường Đại học Pháp lí Hà Nội với nhiệm vụ: “Quyết tâm đưa Trường Đại học Pháp lý Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo cán bộ pháp lý, trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý và trung tâm truyền bá pháp lý”
Trong những năm đầu khi mới thành lập và bước vào hoạt động, Trường gặp rất nhiều khó khăn: Tổ chức bộ máy của Trường còn sơ khai, cơ sở vật chất nghèo nàn, địa điểm ở xa trung tâm Hà Nội (tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ); quy mô tuyển sinh của Trường chỉ hạn chế ở 3 bậc đào tạo là trung cấp, cao đẳng và đại học với số lượng nhỏ.Đại Học Luật Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau: Hồ sơ nhập học Đại học Luật Hà Nội Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội
1 ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO DỰ ÁN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
 1.1 Trường Đại Học Luật Hà Nội Tuyển Sinh Các Ngành
 1.2 Đối tượng tuyển sinh 
1.3 Phạm vi tuyển sinh
 1.4 Phương thức tuyển sinh

>> Học phí trường Đại Học Luật Hà Nội
 >> Trường Đại Học Luật Hà Nội xét tuyển đợt 2 
>> Thủ tục, hồ sơ nhập học Đại Học Luật Hà Nội
 >> Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội

Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội Mới Nhất
 Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Học Viện Tài Chính 
Nguyện Vọng 2 Đại Học Luật Hà Nội Mới Nhất

2 ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
 2 I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
 2.1 1. Khu vực tuyển sinh cả nước
2.2 2. Phương thức tuyển sinh trực tiếp
2.3 3. Hồ sơ đăng kí xét tuyển trực tiếp

Web tuyển sinh Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning
Thông tin tuyển sinh Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning
Điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning
Điểm thi Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning

Đến năm 1982, đáp ứng yêu cầu tăng cường đào tạo cán bộ pháp luật, Bộ Tư pháp đã quyết định mở rộng quy mô Trường và thống nhất một đầu mối đào tạo nguồn nhân lực pháp luật ở Việt Nam bằng cách sáp nhập Trường Trung học chuyên nghiệp Pháp lí I và Trường Cán bộ Toà án Hà Nội vào Trường Đại học Pháp lí Hà Nội.
Trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, Trường đã được mang tên gọi mới là Trường Đại học Luật Hà Nội (theo Quyết định số 369/QĐ-BTP ngày 06/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
Trải qua 50 năm phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, Trường Đại học Luật Hà Nội đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, xứng đáng là cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật lớn nhất của cả nước với đội ngũ giảng viên là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, năng lực, phẩm chất tốt; cơ sở vật chất ngày càng được cải thiện, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ pháp luật cho đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.
Ngày 04 tháng 4 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật. Thực hiện Đề án 549, từ năm 2013 đến nay, Trường đã có những bước phát triển vượt bậc với đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh; hệ thống chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo tiên tiến; cơ sở vật chất kĩ thuật, trang thiết bị, cơ sở thực hành và thư viện hiện đại, có mô hình quản trị tiên tiến, không ngừng khẳng định vị trí của cơ sở đào tạo hàng đầu và vai trò dẫn đầu trong mạng lưới cơ sở đào tạo luật của Việt Nam.
Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Trường Đại học Luật Hà Nội luôn quan tâm duy trì đảm bảo chất lượng đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các cơ sở đào tạo luật trong cả nước, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong hệ thống đào tạo Luật ở Việt Nam. Ngày 21 tháng 9 năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội được gần 70 cơ sở đào tạo Luật của Việt Nam bầu là Trưởng ban điều hành mạng lưới cơ sở đào tạo luật của Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2022.

1. Trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học có định hướng nghiên cứu; có sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước, cung cấp các sản phẩm khoa học và dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho Nhà nước, xã hội và người dân, tham gia tích cực trong công tác xây dựng pháp luật và chính sách, phản biện xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Trường Đại học Luật Hà Nội xác định tầm nhìn trở thành trường đại học trọng điểm đào tạo pháp luật và cán bộ về pháp luật ở Việt Nam, phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo luật có uy tín, trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý và trung tâm truyền bá khoa học pháp lý hàng đầu của Việt Nam và có thương hiệu trong khu vực Đông Nam Á. Đại Học Luật Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau: Hồ sơ nhập học Đại học Luật Hà Nội Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội
1 ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO DỰ ÁN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
 1.1 Trường Đại Học Luật Hà Nội Tuyển Sinh Các Ngành
 1.2 Đối tượng tuyển sinh 
1.3 Phạm vi tuyển sinh
 1.4 Phương thức tuyển sinh

>> Học phí trường Đại Học Luật Hà Nội
 >> Trường Đại Học Luật Hà Nội xét tuyển đợt 2 
>> Thủ tục, hồ sơ nhập học Đại Học Luật Hà Nội
 >> Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội

Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội Mới Nhất
 Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Học Viện Tài Chính 
Nguyện Vọng 2 Đại Học Luật Hà Nội Mới Nhất

2 ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
 2 I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
 2.1 1. Khu vực tuyển sinh cả nước
2.2 2. Phương thức tuyển sinh trực tiếp
2.3 3. Hồ sơ đăng kí xét tuyển trực tiếp

Web tuyển sinh Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning
Thông tin tuyển sinh Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning
Điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning
Điểm thi Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning

3. Trường Đại học Luật Hà Nội xác định mục tiêu phát triển theo các định hướng cơ bản sau đây:

a. Về đào tạo

Không ngừng nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo, tiếp cận chất lượng đào tạo của khu vực Đông Nam Á và của các nước phát triển trên thế giới.

Phát triển các chương trình đào tạo, đảm bảo tính liên thông trong đào tạo và đa dạng hóa các hình thức đào tạo cơ bản, đào tạo nâng cao, đào tạo theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Triển khai phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường khả năng tự chủ động học tập của người học.

b. Về nghiên cứu khoa học

Xây dựng Trường thành trung tâm nghiên cứu, trung tâm học thuật và trao đổi các ý tưởng khoa học pháp lý có uy tín tại Việt Nam; ưu tiên công tác nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng gắn với nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp và pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

c. Về tổ chức cán bộ

Tổ chức bộ máy và mô hình quản trị tiên tiến, phù hợp với các quy định của pháp luật theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng có trình độ chuyên môn sâu. có năng lực tốt trong giảng dạy, năng lực nghiên cứu và năng lực hướng dẫn khoa học.

Chú trọng liên tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và phương pháp sư phạm cho giảng viên, nâng cao hiểu quả công tác của công chức, viên chức, người lap động; tạo nhiều cơ hội và tạo điều kiện tối đa cho công chức, viên chức, người lao động được đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài.

d. Về hợp tác trong nước và quốc tế

Tăng cường phát triển hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng được nhu cầu của quá trình hội nhập quốc tế; huy động toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trường tham gia vào các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế với phương châm thiết thực, hiệu quả và cùng có lợi; có cơ chế thích hợp để thu hút được các chuyên gia pháp lý có trình độ cao của Việt Nam và của nước ngoài cộng tác với Trường.

đ. Về các hoạt động phục vụ cộng đồng

Tích cực góp phần tham gia hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ pháp lý phục vụ thiết thực như cầu của cộng đồng.

e. Về cơ sở vật chất và tài chính

Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tiên tiến; ưu tiên đầu tư, xây dựng hệ thống hội trường, phòng học đa năng, cơ sở thực hành, thư viện hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý và tư vấn pháp luật. Từng bước thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của Trường theo quy định.

Giới thiệu trường Đại học Luật Hà Nội:(tên giao dịch tiếng Anh: Hanoi Law University, viết tắt là HLU) là một trường đại học công lập của Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đại Học Luật Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau: Hồ sơ nhập học Đại học Luật Hà Nội Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội
1 ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO DỰ ÁN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
 1.1 Trường Đại Học Luật Hà Nội Tuyển Sinh Các Ngành
 1.2 Đối tượng tuyển sinh 
1.3 Phạm vi tuyển sinh
 1.4 Phương thức tuyển sinh

>> Học phí trường Đại Học Luật Hà Nội
 >> Trường Đại Học Luật Hà Nội xét tuyển đợt 2 
>> Thủ tục, hồ sơ nhập học Đại Học Luật Hà Nội
 >> Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội

Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội Mới Nhất
 Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Học Viện Tài Chính 
Nguyện Vọng 2 Đại Học Luật Hà Nội Mới Nhất

2 ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
 2 I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
 2.1 1. Khu vực tuyển sinh cả nước
2.2 2. Phương thức tuyển sinh trực tiếp
2.3 3. Hồ sơ đăng kí xét tuyển trực tiếp

Web tuyển sinh Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning
Thông tin tuyển sinh Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning
Điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning
Điểm thi Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning

Trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học có quy mô đào tạo về ngành luật lớn nhất ở Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên viên pháp lý các bậc đại học, cao học, và tiến sĩ; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học pháp lý và thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.
Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lí của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lí Việt Nam. Lúc đó, Trường có tên là Trường Đại học Pháp lí Hà Nội.Web tuyển sinh Đại Học Luật Hà Nội
Thông tin tuyển sinh Đại Học Luật Hà Nội
Điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội
Điểm thi Đại Học Luật Hà Nội
>> Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Luật Hà Nội
>> Điểm chuẩn đại học trường đại học Luật Hà Nội
Do nhu cầu tăng cường đào tạo cán bộ pháp lí, năm 1982 Bộ Tư pháp đã quyết định mở rộng quy mô Trường và thống nhất một đầu mối đào tạo nguồn nhân lực pháp luật ở Việt Nam bằng cách sáp nhập Trường Trung học chuyên nghiệp Pháp lí I và Trường Cán bộ Toà án Hà Nội vào Trường Đại học Pháp lí Hà Nội.
Đáp ứng yêu cầu phát triển công tác đào tạo cán bộ pháp luật trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, ngày 6/7/1993 Bộ Tư pháp đã quyết định đổi tên Trường thành Trường Đại học Luật Hà Nội.
Khoảng năm 1993, trường được chuyển về địa điểm như hiện nay: số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến năm 2003, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã quyết định tách Khoa Tư pháp thành hai khoa chuyên ngành là Khoa Luật Dân sự và Khoa Luật Hình sự.

Web tuyển sinh Đại Học Luật Hà Nội
Thông tin tuyển sinh Đại Học Luật Hà Nội
Điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội
Điểm thi Đại Học Luật Hà Nội 1. Chiến lược phát triển tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, viên chức
Kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường theo hướng hiện đại, hợp lí và chuyên nghiệp. Bộ máy quản lí hành chính tinh giản, gọn nhẹ; các khoa, viện, bộ môn, trung tâm… được tổ chức phù hợp với các chuyên ngành đào tạo và các định hướng chiến lược phát triển khoa học và dịch vụ, phát huy thế mạnh truyền thống của Trường đồng thời chú trọng phát triển các ngành mới, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo và dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của Việt Nam và hội nhập quốc tế.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đạt các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực và phẩm chất. Cơ cấu đội ngũ cán bộ hợp lí, trong đó đội ngũ cán bộ giảng dạy là lực lượng chính, chiếm từ 70% trở lên. Trường có chính sách để thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp sư phạm, ngoại ngữ, tin học và tạo những điều kiện thuận lợi để cán bộ giảng dạy phát huy trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ cho sự phát triển xã hội và tham gia quá trình hội nhập quốc tế.
Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế tổ chức và hoạt động trong Trường; chuẩn hoá và hiện đại hoá các quy trình quản lí, áp dụng thống nhất hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 – 2000 trong Trường.
2. Chiến lược phát triển đào tạo Đại Học Luật Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau: Hồ sơ nhập học Đại học Luật Hà Nội Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội
1 ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO DỰ ÁN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
 1.1 Trường Đại Học Luật Hà Nội Tuyển Sinh Các Ngành
 1.2 Đối tượng tuyển sinh 
1.3 Phạm vi tuyển sinh
 1.4 Phương thức tuyển sinh

>> Học phí trường Đại Học Luật Hà Nội
 >> Trường Đại Học Luật Hà Nội xét tuyển đợt 2 
>> Thủ tục, hồ sơ nhập học Đại Học Luật Hà Nội
 >> Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội

Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội Mới Nhất
 Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Học Viện Tài Chính 
Nguyện Vọng 2 Đại Học Luật Hà Nội Mới Nhất

2 ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
 2 I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
 2.1 1. Khu vực tuyển sinh cả nước
2.2 2. Phương thức tuyển sinh trực tiếp
2.3 3. Hồ sơ đăng kí xét tuyển trực tiếp

Web tuyển sinh Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning
Thông tin tuyển sinh Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning
Điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning
Điểm thi Đại Học Luật Hà Nội Giải pháp đào tạo trực tuyến - E-Learning

Phát huy truyền thống và thế mạnh của Trường, không ngừng phát triển các chương trình đào tạo ở tất cả các trình độ đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu mở mang dân trí về pháp luật, đào tạo đội ngũ luật gia có trình độ cao và đào tạo nhân tài luật học phục vụ cho phát triển kinh tế, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam và hội nhập quốc tế. Các chương trình đào tạo được thiết kế bảo đảm tính khoa học, hiện đại và liên thông giữa các cấp đào tạo, nhằm tạo điều kiện cho quá trình đào tạo liên tục và nhu cầu học tập suốt đời của người học.
Phát triển thêm một số mã ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực khoa học chính trị, xã hội và nhân văn có liên hệ mật thiết với luật học và thực hiện đào tạo liên thông giữa các ngành học trong trường, tạo điều kiện cho người học có thể lựa chọn nhiều ngành để học, đáp ứng yêu cầu học tập chuyên sâu và khả năng cơ động nghề nghiệp sau khi ra trường.
Hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ luật học theo hướng kế thừa và phát triển những ưu điểm của chương trình hiện hành, nghiên cứu áp dụng thí điểm chương trình tiên tiến của các cơ sở đào tạo luật có uy tín trên thế giới đối với một số chuyên ngành luật, tích hợp và xây dựng chương trình đào tạo mới tiếp cận và tương thích với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.
Tiếp tục đa dạng hoá các loại hình đào tạo và áp dụng hài hoà các phương pháp đào tạo truyền thống và hiện đại, tạo ra sự sinh động, hấp dẫn; kết hợp yêu cầu đảm bảo chất lượng với đáp ứng tối đa nhu cầu của người học và của xã hội. Tăng cường áp dụng các phương thức và công nghệ đào tạo mới, thực hiện chế độ đào tạo theo tín chỉ, đề cao vai trò, năng lực tổ chức, hướng dẫn của người thầy và tính chủ động, tích cực và ý thức trách nhiệm của người học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
Tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo ở trong nước và quốc tế; mở rộng các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường.
3. Chiến lược phát triển khoa học
Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn khoa học lớn về luật học và một số lĩnh vực khoa học có liên quan mật thiết với luật học. Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo và dịch vụ.
Phát triển một số trung tâm nghiên cứu của Trường thành viện nghiên cứu và thành lập thêm một số trung tâm nghiên cứu khoa học và trung tâm dịch vụ, tư vấn pháp luật để đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường và phục vụ thiết thực cho nhu cầu của đất nước, xã hội và nhân dân. Tạo điều kiện cho cán bộ giảng dạy tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, sử dụng trí tuệ và các kết quả nghiên cứu khoa học vào quá trình giảng dạy và góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở trong nước và quốc tế.
Mở rộng hợp tác, liên kết về nghiên cứu khoa học; tăng cường nguồn lực cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phấn đấu để đạt được tỷ lệ 15 giảng viên/đề tài nghiên cứu khoa học/năm.
4. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính
Cải thiện cơ sở vật chất hiện có bằng việc đầu tư nâng cấp chiều sâu các giảng đường, phòng học, phòng làm việc, thư viện, hệ thống thông tin tư liệu và ký túc xá.
Mở rộng diện tích sử dụng tại cơ sở 87 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội bằng việc nhanh chóng hoàn thiện công trình xây dựng Nhà A theo hướng hiện đại, để đáp ứng nhu cầu trước mắt của một số năm tới.
Kế hoạch trung hạn và dài hạn, sẽ mở rộng diện tích của Trường tại khu vực được Nhà nước quy hoạch, xây dựng thành cơ sở mới, hiện đại.
Về nguồn lực tài chính, tiếp tục đề nghị tăng cường nguồn ngân sách nhà nước và có kế hoạch sử dụng có hiệu quả cho việc phát triển của Trường. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đa dạng hoá các nguồn lực tài chính thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ và hợp tác quốc tế. Phấn đấu để các nguồn thu từ các hoạt động này đạt từ 40% trở lên trong tổng số nguồn lực tài chính của Trường.
Tăng cường công tác quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính để phục vụ cho sự phát triển của Trường và bảo đảm đời sống của cán bộ, viên chức, đảm bảo các điều kiện cần thiết  cho người học và các hoạt động phong trào.
5. Chiến lược phát triển hợp tác quốc tế
Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và các tổ chức quốc tế, nhất là với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín ở khu vực và quốc tế, tranh thủ cơ hội để tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến,phát triển các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo trong các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm.
Đổi mới cơ chế hợp tác quốc tế theo hướng chủ động, tự chủ, bình đẳng, có chính sách khuyến khích các đơn vị và cá nhân nhà khoa học tích cực tham gia.
Củng cố mối quan hệ với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học mà Trường đã có quan hệ chính thức, mở rộng và đưa các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đồng thời tiếp tục thiết lập mối quan hệ hợp tác chính thức với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín khác ở một số nước.
Tiếp tục thực hiện các dự án đã ký kết đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế để có thêm nguồn lực và những dự án mới.

Gửi thông tin liên hệ trực tuyến

Họ & Tên:

Email:

Điện thoại:

Địa chỉ

Nội dung:

Email người nhận:

Tiêu đề Email:

Nội dung: