Đại Học Luật Hà Nội

Đại Học Luật Hà Nội


Địa chỉ: Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel/Fax: [84.4] 8352630 - Fax: [84.4] 8343226
Ký hiệu trường: LPH

Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lí của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lí Việt Nam. Lúc đó, Trường có tên là Trường Đại học Pháp lí Hà Nội.
 Trường Đại học Luật Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: Hanoi Law University, viết tắt: HLUlà trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tổ chức đào tạo đại học và sau đại học luật; nghiên cứu khoa học, truyền bá pháp lí và tư vấn pháp luật chịu sự quản lý của Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Do nhu cầu tăng cường đào tạo cán bộ pháp lí, năm 1982 Bộ Tư pháp đã quyết định mở rộng quy mô Trường và thống nhất một đầu mối đào tạo nguồn nhân lực pháp luật ở Việt Nam bằng cách sáp nhập Trường Trung học chuyên nghiệp Pháp lí I và Trường Cán bộ Toà án Hà Nội vào Trường Đại học Pháp lí Hà Nội.

Đáp ứng yêu cầu phát triển công tác đào tạo cán bộ pháp luật trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, ngày 6/7/1993 Bộ Tư pháp đã quyết định đổi tên Trường thành Trường Đại học Luật Hà Nội.

 Trong giai đoạn đầu, Trường gặp rất nhiều khó khăn: Tổ chức bộ máy của Trường còn sơ khai, cơ sở vật chất nghèo nàn, địa điểm ở xa trung tâm Hà Nội (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín); quy mô tuyển sinh của Trường chỉ hạn chế ở 3 bậc đào tạo là trung cấp, cao đẳng và đại học với số lượng nhỏ. Đến nay, sau hơn 30 năm phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, Trường Đại học Luật Hà Nội đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, xứng đáng là cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật lớn nhất của cả nước với đội ngũ giảng viên là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, năng lực, phẩm chất tốt; cơ sở vật chất khá khang trang, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ pháp luật cho đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Sứ mệnh

Trường Đại học Luật Hà Nội phấn đấu trở thành trường đại học trọng điểm về đào tạo luật ở Việt Nam, là cơ sở hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về luật học, tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp luật cho Nhà nước, xã hội và công dân.

Mục tiêu

Đổi mới toàn diện công tác đào tạo của nhà trường, tạo sự chuyển biến sâu sắc về chất lượng, hiệu quả và quy mô đào tạo, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn pháp luật. Phấn đấu đến năm 2015, Trường được công nhận là trường trọng điểm quốc gia về chất lượng và quy mô đào tạo cán bộ về pháp luật đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn pháp luật chất lượng cao tại Việt Nam; có cơ sở vật chất hiện đại; có đội ngũ cán bộ, giảng viên hùng hậu; có năng lực hội nhập, cạnh tranh và hợp tác quốc tế mạnh mẽ. Đến năm 2020, năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn pháp luật của Trường được xếp hạng trong khu vực Đông Nam Á và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới.

Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lí của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lí Việt Nam. Lúc đó, Trường có tên là Trường Đại học Pháp lí Hà Nội.


Do nhu cầu tăng cường đào tạo cán bộ pháp lí, năm 1982 Bộ Tư pháp đã quyết định mở rộng quy mô Trường và thống nhất một đầu mối đào tạo nguồn nhân lực pháp luật ở Việt Nam bằng cách sáp nhập Trường Trung học chuyên nghiệp Pháp lí I và Trường Cán bộ Toà án Hà Nội vào Trường Đại học Pháp lí Hà Nội.

Đáp ứng yêu cầu phát triển công tác đào tạo cán bộ pháp luật trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, ngày 6/7/1993 Bộ Tư pháp đã quyết định đổi tên Trường thành Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trong giai đoạn đầu, Trường gặp rất nhiều khó khăn: Tổ chức bộ máy của Trường còn sơ khai, cơ sở vật chất nghèo nàn, địa điểm ở xa trung tâm Hà Nội (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín); quy mô tuyển sinh của Trường chỉ hạn chế ở 3 bậc đào tạo là trung cấp, cao đẳng và đại học với số lượng nhỏ.

Đến nay, sau hơn 30 năm phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, Trường Đại học Luật Hà Nội đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, xứng đáng là cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật lớn nhất của cả nước với đội ngũ giảng viên là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, năng lực, phẩm chất tốt; cơ sở vật chất khá khang trang, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ pháp luật cho đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Hiện nay, Trường đã có các bậc đào tạo: trung cấp, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ với đầy đủ các chuyên ngành đào tạo đã được quy định. 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: LPH   - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.978 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học

 

 

1.978

Luật

D380101

A,C,D1

1.388

Luật kinh tế

D380107

A,C,D1

400

Luật thương mại quốc tế

D101101

D1

130

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

60

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển xác định theo từng mã ngành kết hợp với điểm sàn vào trường theo từng khối thi (Khối A tuyển 35% chỉ tiêu, khối C tuyển 35% chỉ tiêu, khối D1 tuyển 30% chỉ tiêu).

- Nếu thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký ban đầu thì được chuyển sang các ngành cùng khối còn chỉ tiêu.

Đại Học Luật Hà Nội

Đại Học Luật Hà Nội

Địa chỉ: Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel/Fax: [84.4] 8352630 - Fax: [84.4] 8343226
Ký hiệu trường: LPH
Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lí của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lí Việt Nam. Lúc đó, Trường có tên là Trường Đại học Pháp lí Hà Nội.
 Trường Đại học Luật Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: Hanoi Law University, viết tắt: HLUlà trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tổ chức đào tạo đại học và sau đại học luật; nghiên cứu khoa học, truyền bá pháp lí và tư vấn pháp luật chịu sự quản lý của Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
1. Điều kiện dự tuyển:
- Đã có 1 bằng đại học hệ chính quy
- Có đủ điểu kiện về sức khỏe và phẩm chất theo quy định
 2. Chỉ tiêu, ngành đào tạo:
Năm 2014 trường tuyển 250 chỉ tiêu đào tạo đại học ngành Luật hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy.
 3. Thời gian đào tạo
- Đào tạo liên tục tập trung 2,5 năm tại trường
- Thời gian học: Học ban ngày thứ 7, chủ nhật và từ 18h00 đến 20h30 một số ngày trong tuần.
 4. Phương thức tuyển sinh:
- Thí sinh dự thi tự luận 2 môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (phần thứ nhất) và Đường lối cách mạng của đảng CSVN (Lịch sử Đảng CSVN) theo chương trình của Bộ GDĐT. Thời gian làm bài mỗi môn là 180 phút.
- Điểm trúng tuyển là tổng điểm của hai môn thi (không có môn nào bị điểm 0) được xác định từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.
 5. Hồ sơ đăng ký dự tuyến:
- 01 Phiếu đăng ký dự tuyển học bằng đại học thứ hai.
- 01 hồ sơ dự tuyển có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương
- 01 bản sao bằng đại học thứ nhất có chứng nhận sao y bản chính
- 01 bản sao bảng điểm đại học có chứng nhận sao y bản chính
- 01 bản sao giấy khai sinh và 04 ảnh cỡ 3x4.
 6. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ thi tuyển:
- Thời gian phát hành hồ sơ: từ 10/3 đến 28/3/2014
- Nhận hồ sơ: Từ 31/3 đến hết ngày 11/4/2014
Tại phòng Đào tạo trường ĐH Luật HN, Phòng A107(tầng 1 nhà A)
- Dự kiến thi tuyển vào ngày 18/5/2014
- Lệ phí đăng ký và thi: 105.000đ/1 hồ sơ
 Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo trường ĐH Luật Hà Nội, số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3.8351879 – 04.3.8359803Trường ĐH Luật Hà Nội thông báo điểm điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và xét tuyển bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:

1. Điểm sàn trúng tuyển vào trường theo khối thi (không nhân hệ số):

- Khối A:           21,0 điểm

- Khối C:           21,0 điểm

- Khối D1:         20,0 điểm

 2. Điểm chuẩn theo ngành (không nhân hệ số):

Ngành Luật: (D380101)

- Khối A:           21,0 điểm

- Khối C:           21,0 điểm

- Khối D1:         20,0 điểm

Ngành Luật Kinh tế (D380107)

- Khối A:           23,0 điểm

- Khối C:           22,5 điểm

- Khối D1:         21,5 điểm

Ngành Luật Thương mại Quốc tế (D110101)

- Khối D1:         20,0 điểm

Ngành Ngôn ngữ Anh (D220201) 

- Khối D1:         20,0 điểm

Lưu ý:

- Mức điểm giành cho học sinh phổ thông khu vực 3, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

- Thí sinh đăng ký ngành Luật Kinh tế đủ điểm sàn trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành Luật Kinh tế được trường tuyển vào ngành Luật.

- Thí sinh thi khối D1 đăng ký vào ngành Luật kinh tế đủ điểm sàn trúng tuyển vào Trường nhưng không trúng tuyển vào ngành Luật kinh tế có thể được chuyển sang học ngành Luật Thương mại quốc tế hoặc ngành Ngôn ngữ Anh nếu thí sinh có nguyện vọng và còn chỉ tiêu.- Ngành xét tuyển bổ sung: Ngành Ngôn ngữ Anh (D220201) – Chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý.

 3. Chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển bổ sung:

- Chỉ tiêu xét tuyển: 60

- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh dự tuyển sinh Đại học khối D1 có tổng điểm 3 môn thi từ 20,0 điểm trở lên, môn Tiếng Anh không nhân hệ số.

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ 25/8 đến 17h00 ngày 15/9/2014
 Học sinh sinh viên không trúng tuyển được
đăng ký học hệ Trung Cấp Luật, Trung Cấp Pháp Luật tại Đây

- Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội, 87, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Gửi thông tin liên hệ trực tuyến

Họ & Tên:

Email:

Điện thoại:

Địa chỉ

Nội dung:

Email người nhận:

Tiêu đề Email:

Nội dung: