Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân Mới Nhất
Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân
Nguyện Vọng 2 Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân Mới Nhất

Trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:
>> Điểm chuẩn Công An Việt Nam 
>> Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân
>> Học Phí Trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân
 >> Danh sách Điểm chuẩn Công An – Toàn Quốc – Chuẩn 100%

1 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN
2 1. Trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân Tuyển Sinh Các Ngành.
2.1 2. Khu vực tuyển sinh 
2.2 3. Phương thức tuyển sinh
2.3 4. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có vai trò làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Để đảm bảo an ninh và sự bình yên về mọi mặt cho Tổ quốc, ngành công an được chia thành hai lực lượng chính:
1. Cảnh sát: Bảo vệ và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
2. Anh ninh: Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang nhân dân.
 Sinh viên Học viện An ninh Nhân dân
 Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp:
Công an nhân dân Việt Nam được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó ba chức năng chủ yếu:
– Tham mưu cho Đảng và Nhà nước  trong việc đề ra các chủ trương chính sách, biện pháp bảo vệ an ninh trật tự
– Thực hiện quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trong phạm vi cả nước.
– Tiến hành các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động gây tổn hại đến an ninh, trật tự; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, cuộc sống tự do, hạnh phúc, lao động hòa bình của nhân dân.
Do nhiện vụ đặc thù của mình mà các chiến sĩ công an có mặt trên mọi miền của tổ quốc:
– Bộ Công an: Có chức năng quản lý Nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước, bao gồm một số tổng cục phụ trách về nghiệp vụ và một số đơn vị trực thuộc Bộ trưởng.
– Tổng cục Cảnh sát: là cơ quan về nghiệp vụ của Bộ Công an, có nhiệm vụ thống nhất chỉ đạo, chỉ huy lực lượng cảnh sát trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa đấu tranh, chống mọi hoạt động của bọn tội phạm hình sự v.v…
– Tổng cục Anh ninh: là cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an, có nhiệm vụ thống nhất chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng an ninh trong cả nước về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia v.v…
– Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Công an quận, huyện, phường, xã … tại các địa phương.
– Làm việc tại các cơ sở đào tạo của ngành công an
– Làm việc tại các trung tâm nghiên cứu khoa học của ngành công an.
Một số nghề nghiệp trong ngành công an:
*Trong lực lượng cảnh sát:
– Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội
– Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự)
– Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
– Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
– Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
– Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp
– Cảnh sát giao thông
*Trong lực lượng an ninh:
– An ninh văn hóa tư tưởng
– An ninh tình báo
– An ninh kinh tế


Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân Mới Nhất 
Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân 
Nguyện Vọng 2 Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân Mới Nhất

Trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau: 
>> Điểm chuẩn Công An Việt Nam 
>> Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân 
>> Học Phí Trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân
 >> Danh sách Điểm chuẩn Công An – Toàn Quốc – Chuẩn 100%

1 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN 
2 1. Trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân Tuyển Sinh Các Ngành. 
2.1 2. Khu vực tuyển sinh  
2.2 3. Phương thức tuyển sinh 
2.3 4. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có vai trò làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Để đảm bảo an ninh và sự bình yên về mọi mặt cho Tổ quốc, ngành công an được chia thành hai lực lượng chính:
1. Cảnh sát: Bảo vệ và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
2. Anh ninh: Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang nhân dân.
 Sinh viên Học viện An ninh Nhân dân
 Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp:
Công an nhân dân Việt Nam được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó ba chức năng chủ yếu:
– Tham mưu cho Đảng và Nhà nước  trong việc đề ra các chủ trương chính sách, biện pháp bảo vệ an ninh trật tự
– Thực hiện quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trong phạm vi cả nước.
– Tiến hành các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động gây tổn hại đến an ninh, trật tự; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, cuộc sống tự do, hạnh phúc, lao động hòa bình của nhân dân.
Do nhiện vụ đặc thù của mình mà các chiến sĩ công an có mặt trên mọi miền của tổ quốc:
– Bộ Công an: Có chức năng quản lý Nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước, bao gồm một số tổng cục phụ trách về nghiệp vụ và một số đơn vị trực thuộc Bộ trưởng.
– Tổng cục Cảnh sát: là cơ quan về nghiệp vụ của Bộ Công an, có nhiệm vụ thống nhất chỉ đạo, chỉ huy lực lượng cảnh sát trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa đấu tranh, chống mọi hoạt động của bọn tội phạm hình sự v.v…
– Tổng cục Anh ninh: là cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an, có nhiệm vụ thống nhất chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng an ninh trong cả nước về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia v.v…
– Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Công an quận, huyện, phường, xã … tại các địa phương.
– Làm việc tại các cơ sở đào tạo của ngành công an
– Làm việc tại các trung tâm nghiên cứu khoa học của ngành công an.
Một số nghề nghiệp trong ngành công an:
*Trong lực lượng cảnh sát:
– Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội
– Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự)
– Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
– Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
– Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
– Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp
– Cảnh sát giao thông
*Trong lực lượng an ninh:
– An ninh văn hóa tư tưởng
– An ninh tình báo
– An ninh kinh tế

Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân Mới Nhất 
Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân 
Nguyện Vọng 2 Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân Mới Nhất

Trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau: 
>> Điểm chuẩn Công An Việt Nam 
>> Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân 
>> Học Phí Trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân
 >> Danh sách Điểm chuẩn Công An – Toàn Quốc – Chuẩn 100%

1 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN 
2 1. Trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân Tuyển Sinh Các Ngành. 
2.1 2. Khu vực tuyển sinh  
2.2 3. Phương thức tuyển sinh 
2.3 4. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có vai trò làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Để đảm bảo an ninh và sự bình yên về mọi mặt cho Tổ quốc, ngành công an được chia thành hai lực lượng chính:
1. Cảnh sát: Bảo vệ và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
2. Anh ninh: Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang nhân dân.
 Sinh viên Học viện An ninh Nhân dân
 Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp:

Công an nhân dân Việt Nam được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó ba chức năng chủ yếu:

– Tham mưu cho Đảng và Nhà nước  trong việc đề ra các chủ trương chính sách, biện pháp bảo vệ an ninh trật tự
– Thực hiện quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trong phạm vi cả nước.
– Tiến hành các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động gây tổn hại đến an ninh, trật tự; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, cuộc sống tự do, hạnh phúc, lao động hòa bình của nhân dân.
Do nhiện vụ đặc thù của mình mà các chiến sĩ công an có mặt trên mọi miền của tổ quốc:
– Bộ Công an: Có chức năng quản lý Nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước, bao gồm một số tổng cục phụ trách về nghiệp vụ và một số đơn vị trực thuộc Bộ trưởng.
– Tổng cục Cảnh sát: là cơ quan về nghiệp vụ của Bộ Công an, có nhiệm vụ thống nhất chỉ đạo, chỉ huy lực lượng cảnh sát trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa đấu tranh, chống mọi hoạt động của bọn tội phạm hình sự v.v…
– Tổng cục Anh ninh: là cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an, có nhiệm vụ thống nhất chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng an ninh trong cả nước về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia v.v…
– Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Công an quận, huyện, phường, xã … tại các địa phương.
– Làm việc tại các cơ sở đào tạo của ngành công an
– Làm việc tại các trung tâm nghiên cứu khoa học của ngành công an.
Một số nghề nghiệp trong ngành công an:
*Trong lực lượng cảnh sát:
– Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội
– Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự)
– Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
– Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
– Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
– Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp
– Cảnh sát giao thông
*Trong lực lượng an ninh:
– An ninh văn hóa tư tưởng
– An ninh tình báo
– An ninh kinh tế


Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân Mới Nhất 
Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân 
Nguyện Vọng 2 Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân Mới Nhất

Trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau: 
>> Điểm chuẩn Công An Việt Nam 
>> Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân 
>> Học Phí Trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân
 >> Danh sách Điểm chuẩn Công An – Toàn Quốc – Chuẩn 100%

1 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN 
2 1. Trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân Tuyển Sinh Các Ngành. 
2.1 2. Khu vực tuyển sinh  
2.2 3. Phương thức tuyển sinh 
2.3 4. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có vai trò làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Để đảm bảo an ninh và sự bình yên về mọi mặt cho Tổ quốc, ngành công an được chia thành hai lực lượng chính:
1. Cảnh sát: Bảo vệ và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
2. Anh ninh: Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang nhân dân.
 Sinh viên Học viện An ninh Nhân dân
 Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp:
Công an nhân dân Việt Nam được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó ba chức năng chủ yếu:
– Tham mưu cho Đảng và Nhà nước  trong việc đề ra các chủ trương chính sách, biện pháp bảo vệ an ninh trật tự
– Thực hiện quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trong phạm vi cả nước.
– Tiến hành các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động gây tổn hại đến an ninh, trật tự; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, cuộc sống tự do, hạnh phúc, lao động hòa bình của nhân dân.
Do nhiện vụ đặc thù của mình mà các chiến sĩ công an có mặt trên mọi miền của tổ quốc:
– Bộ Công an: Có chức năng quản lý Nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước, bao gồm một số tổng cục phụ trách về nghiệp vụ và một số đơn vị trực thuộc Bộ trưởng.
– Tổng cục Cảnh sát: là cơ quan về nghiệp vụ của Bộ Công an, có nhiệm vụ thống nhất chỉ đạo, chỉ huy lực lượng cảnh sát trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa đấu tranh, chống mọi hoạt động của bọn tội phạm hình sự v.v…
– Tổng cục Anh ninh: là cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an, có nhiệm vụ thống nhất chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng an ninh trong cả nước về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia v.v…
– Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Công an quận, huyện, phường, xã … tại các địa phương.
– Làm việc tại các cơ sở đào tạo của ngành công an
– Làm việc tại các trung tâm nghiên cứu khoa học của ngành công an.
Một số nghề nghiệp trong ngành công an:
*Trong lực lượng cảnh sát:
– Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội
– Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự)
– Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
– Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
– Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
– Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp
– Cảnh sát giao thông
*Trong lực lượng an ninh:
– An ninh văn hóa tư tưởng
– An ninh tình báo
– An ninh kinh tế

Gửi thông tin liên hệ trực tuyến

Họ & Tên:

Email:

Điện thoại:

Địa chỉ

Nội dung:

Email người nhận:

Tiêu đề Email:

Nội dung:

Right - Đăng ký TS
Đăng ký tuyển sinh 2019
Tư vấn tuyển sinh
    0961 852 276
   
Hỗ trợ chuyên môn
0963 006182


   

Tin liên quan

Liên thông Đại học Kinh tế Quốc dân
TS Liên Thông Đại Học Thương Mại Chính Quy
Thi Liên thông Đại học
Bộ giáo dục và đào tạo
Quảng cáo 1 Col
Cao đẳng y tế Hà Nội xét học bạ